Regelgeving

Hoe gaat Fynch om met jouw privacy?

Jouw persoonlijke gegevens in veilige handen bij Fynch Mobility

Eén verkeerde datalek en je gegevens liggen op straat. Dat wil je natuurlijk niet. Logisch. Niet iedereen hoeft alles van je te weten. Hoe zit het precies met de gegevensbeveiliging als je de Fynch mobiliteitsapp gebruikt om je zakelijke kilometers, woon-werkverkeer en thuiswerkdagen bij te houden? Hoe slaat Fynch je gegevens op? En met wie wordt de verzamelde informatie gedeeld? Ontdek hier hoe Fynch omgaat met je privacy en hoe je persoonlijke gegevens zorgvuldig worden bewaard en verwerkt.

Privacy first bij Fynch

Bij Fynch staat jouw privacy voorop. Daarom bepaal je als gebruiker welke gegevens je wel of niet deelt met je werkgever. Niets wordt automatisch geregistreerd of gedeeld zonder je toestemming. Ook beslis je zelf hoe je de Fynch mobiliteitsapp gebruikt en hoe lang je gegevens bewaard worden.

Hoe beschermt Fynch Mobility mijn persoonlijke gegevens dan?

Wij hebben de bescherming van persoonsgegevens onder gebracht in drie categoriën:

 1. Voor de werknemer
 2. Voor de werkgever
 3. Bij Fynch Mobility intern

1. Voor de werknemer en de ZZP’er

Alle gegevens die je in de app registreert, zijn alleen toegankelijk voor jou. Gebruik je de app om te declareren bij je werkgever? Dan geeft Fynch pas informatie vrij als je via de app een declaratie indient. Ritten die je als privé labelt, zijn nooit toegankelijk voor derden.
Als ZZP’er deel je jouw gegevens enkel en alleen met jezelf.

Maak je gebruik van automatische ritregistratie of start-stopregistratie? Geen zorgen, in beide gevallen staan deze ritten automatisch op privé. Zo voorkom je dat deze gegevens onterecht in een declaratiebestand terechtkomen. Betreft het wel zakelijke kilometers of woon-werkverkeer, dan zet je dit eenvoudig om in de Fynch app.

Je kiest als gebruiker de instellingen voor het verwerken en (intern) delen van verschillende soorten informatie en verdere beveiliging van het platform.

Meer over onze app en hoe deze werkt vind je hier.

Welke gegevens worden gedeeld bij een declaratie?

 • Datum van iedere thuiswerkdag
 • Reisdoel per rit, dus woon-werkverkeer of zakelijke kilometers (privé dus niet)
 • Datum van de rit
 • Gereisde afstand per rit
 • Vervoersmiddel per rit
 • CO2-uitstoot per rit
 • Afstand per rit
 • Berekende vergoeding per rit

Naast de declaraties worden er nooit gegevens gedeeld met iemand anders dan jijzelf, tenzij je daar toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een bepaald project of challenge.

Kortom: jij bent de eigenaar van jouw data en te allen tijde volledig in control over deze data

2. Voor de werkgever

Vanaf 2024 moeten bedrijven met meer dan 100 werknemers de mobiliteitsgebonden CO2-uitstoot rapporteren. Fynch ondersteunt bedrijven hierbij. De CO2-rapportage toont op bedrijfsniveau de afgelegde kilometers per vervoermiddel en reisdoel. Deze gegevens zijn niet naar de persoon terug te leiden. Het indivuduele aandeel van de werknemer (jij) in de CO2-uitstoot is dus onbekend.

Niet alleen werkgevers met meer dan 100 man die met Fynch werken, krijgen toegang tot een management monitor. De monitor is ook beschikbaar voor het MKB. Ook hier wordt op bedrijfsniveau inzicht gegeven in de CO2-uitstoot en vervoermiddelkeuze. Gegevens van jou als individuele deelnemer (en andere collega’s) zijn hierin niet terug te vinden.

Fynch Mobility Impact Monitor
De Fynch Mobility Impact Monitor

Is de Fynch app een personeelsvolgsysteem in de zin van de AVG?

Nee, werkgevers kunnen de Fynch app niet gebruiken om te monitoren of te controleren. Ook volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de Fynch app om deze redenen géén personeelsvolgsysteem:

 • Automatische ritregistratie is optioneel, als werknemers kan je dit op elk gewenst moment uitschakelen.
 • De gegevens die in de Fynch app geregistreerd worden, zijn niet zomaar beschikbaar voor de werkgever. Pas bij het indienen van een declaratie, worden alleen de voor de declaratie relevante gegevens van thuiswerkdagen, woon-werkverkeer en zakelijke ritten met de werkgever gedeeld.

3. Bij Fynch Mobility Intern

Fynch werkt met een gecertificeerd Information Security Management System (ISMS). Op deze manier is het mogelijk om jouw data tot in detail te beveiligen. Dit doen we onder andere op de volgende manieren:

 • Je opgeslagen gegevens (data-at-rest) worden versleuteld. Deze versleuteling geldt ook voor de gegevens die tussen de Fynch app en het Fynch systeem worden verstuurd (data in transit).
 • Fynch Mobility werkt met het ‘need-to-know’-principe. Hiermee kan je beperkte toegang instellen. Denk bijvoorbeeld aan verplichte gebruikerstoegangscontroles en autorisatieprocedures. Zo zorg je ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang krijgen tot informatie of systemen.

Fynch Mobility is gecertificeerd conform ISO 27001:2017

Met een ISO 27001 certificering laten wij zien dat wij voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.
Meer informatie over deze ISO normering vind je hier.

 

ISO 27001:2017 certificaat door Brand Compliance

Je persoonlijke gegevens in veilige handen bij Fynch Mobility

Gerelateerde berichten

Fynch Expert Sessies #3 24 septembert 2024
Johannes de Bruin Johannes de Bruin
09-07-2024
Fynch Lunch & Learn met experts van BMW en PwC
Serge van den Berg Serge van den Berg
05-04-2024
Persbericht: Beloningsmaatregel verkeershinder A7