fynch-expense-configurator

Rapportageverplichting Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM)

Op 14 maart heeft de Eerste Kamer ingestemd met de omgevingswet, die ingaat op 1 januari 2024. De Rapportageverplicting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM), eerder ook bekend als de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit, is hier een onderdeel van en zal ook op 1 januari 2024 van start gaan. De omgevingswet is onderdeel van het klimaatakkoord.

De rapportageverplichting vereist dat werkgevers informatie uit verschillende bronnen verzamelen en verwerken. Fynch neemt dit volledig uit handen: jouw eigen rapportage assistent! Benieuwd hoe we dat doen? Lees dan verder!

14-beste-rittenregistratie-apps-blog

Wat is de Rapportageverplichting WPM?

Wij hebben al veel geschreven over de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit, de eerdere naam van dit voorstel. Hieronder de belangrijkste punten nogmaals op een rijtje:

 • Ingangsdatum: 1 januari 2024
 • Voor wie: alle werkgevers met meer dan 100 werknemers
 • Wat: verplichte jaarlijkse rapportage van alle zakelijke en woon-werkkilometers, uitgesplitst naar vervoers- en brandstoftype, ook wanneer er een privéauto of -fiets wordt gebruikt
 • Het doel: de CO2-uitstoot van zakelijk vervoer moet in 2030 1,5 megaton lager liggen dan in 1990
 • Er wordt in eerste instantie geen norm opgelegd waar de uitstoot onder moet blijven
 • Er komt wel een tussentijds plafond: liggen we in 2025 niet op schema? Dan kunnen er alsnog dwingende normen opgelegd worden

Meer weten? Download onze whitepaper

Download
Gegevens Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit

Fynch: jouw rapportage assistent!

Voor veel werkgevers zorgt de Rapportageverplichting WPM voor een hoop extra werk. Fynch neemt dit werk uit handen! Dit doen we als volgt:

 • Inventarisatie: welke informatie heeft jouw organisatie nodig om een sluitende rapportage op te stellen?
 • Verzamel informatie met de Fynch App. Medewerkers kunnen de app gebruiken om ritten te registreren en te declareren. Uit de app halen we eenvoudig informatie over jaarkilometers, reisdoel en vervoersmiddel.
 • We halen informatie op via andere bronnen, zoals leasemaatschappijen of mobiliteits aanbieders.
 • Mist er nog informatie? Dan vragen we die uit middels een vragenlijst die we uitsturen naar (een deel van) de medewerkers.

Ieder jaar genereren we met deze informatie een rapport waarin helder en overzichtelijk de aantallen staan. Het enige dat jij nog hoeft te doen is de aantallen indienen!

Rapportageverplichting-WPM-enquête

Enquête

In sommige gevallen is het ook mogelijk om een enquête aan alle medewerkers te sturen. Dit lijkt een mooie oplossing, maar er zitten haken en ogen aan.

Alle voors en tegens van deze enquête lees je hier.

Ritregistratie en declaratie met de Fynch App

Duurzaam reisgedrag stimuleren

Medewerkers downloaden de Fynch App en gebruiken deze om woon-werkverkeer, zakelijke ritten en thuiswerkdagen te registreren. Fynch herkent automatisch vervoersmiddelen, berekent de CO2 uitstoot van iedere rit en beloont duurzame keuzes met Fynch Coins.

De medewerker controleert de ritten en thuiswerkdagen en declareert deze maandelijks direct vanuit de app. De Fynch Coins kunnen worden ingewisseld tegen leuke beloningen in de Fynch Shop.

arcadis-case-3

De werkgever ontvangt maandelijks een overzicht van de declaraties om te kunnen voldoen aan fiscale regelgeving. Daarnaast heeft de werkgever real-time inzicht in de bedrijfsbrede CO2-uitstoot, vervoersmiddelen gebruik en andere mobiliteits-KPIs. Tot slot ontvangt de werkgever ieder jaar een kilometeroverzicht om te kunnen voldoen aan de Rapportageverplichting WPM.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit. Met Fynch is het zo gepiept.

Zonder Fynch
 • Verschillende databronnen
 • Tijdsintensief
 • Foutgevoelig
 • Geen inzicht in CO2
 • Databetrouwbaarheid lager
 • Geen gedragsverandering
 • Privacy risk
Met Fynch
 • Eén centrale databron
 • Volledig uitbesteed
 • Betrouwbare data
 • Real-time 24/7 inzicht in CO2
 • Geen enquêtes nodig
 • Gedragsveranderingsprogramma
 • Privacy geborgd
Ik heb interesse

Hoe kan Fynch Mobility mij helpen?

Ontdek hoe

Happy customers

Klant cases

Volvo Group Netherlands BV x Fynch

...vonden uiteindelijk dat Fynch de meeste opties bood om te voldoen aan de behoeften van ons diverse personeel, van monteurs tot managers.

Bekijk deze case
Censo-logo

...wordt ondersteund door Fynch via haar innovatieve mobiliteitsplatform bij het realiseren van de doelstellingen uit de nieuwe mobiliteitsregeling.

Bekijk deze case
arcadis-logo

...implementeerde Fynch als onderdeel van een nieuwe moderne mobiliteitsregeling

Bekijk deze case

Wij zijn er voor al jouw vragen over de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit.

Waarom is de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit?

De Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit is onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord dat in 2019 is afgesloten. Ongeveer 27% van alle CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit en ruim de helft daarvan komt voor rekening van werkgevers. Deze regeling heeft als doelstelling om 1 megaton CO2 reductie voor 2030 te realiseren.

Voor wie is de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit?
 • Bedrijven in NL met 100+ medewerkers
 • Medewerker: Minimaal 20 uur betaalde arbeid (ook seizoen)
 • Uitgesloten: Uitzendkrachten, vrijwilligers, oproepkrachten (o-uren)
 • Meerdere vestigingen: Dan optellen
 • Peildatum telling aantal medewerkers: 1 januari van het rapportage jaar
 • Alleen gele kentekens, brommers, motoren, OV en (e-)bike.
 • Alleen zakelijke en woon-werk kilometers
Wanneer gaat de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit precies in?
 • Informatievoorziening op orde hebben vóór 1 januari 2024
 • Uiterlijk 1 juli 2025 gegevens aanleveren over 1 januari 2024 – 31 dec 2024
 • Daarna steeds voor 1 juli van het opvolgende jaar rapporteren via website portaal van RVO
 • 2025 ijkpunt gezamenlijk emissieplafond. Daarna volgt evt. norm in CO2-uitstoot per km.
Welke gegevens moet ik aanleveren?

In het kort dienen per vervoersmiddel/brandstofsoort alle kilometers opgesplitst in woonwerk als zakelijke kilometers te worden aangeleverd. Dit geldt voor zowel prive auto’s als leaseauto’s.

Zorg dat u voor 1 januari 2024 zeker weet of dat gaat lukken, we helpen u hier graag bij.

Fynch & de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

Ontdek aanpak