Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM)

Fynch Web & App

Wel het rapport, niet de lasten.

De rapportage Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is verplicht voor ondernemingen met meer dan 100 medewerkers. Het betreft de CO2-rapportage over woon-werk en zakelijke reisbewegingen. Fynch neemt het werk volledig uit handen, verzamelt de informatie en levert de gevraagde rapportage automatisch.

 • Dataverzameling en -controle
 • Intuïtief en eenvoudig
 • Data security
 • Schaalbaar en modulair
 • Rapportage in format van RVO
 • Implementatie in één dag

Wat is de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit?

De rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) vereist dat werkgevers met meer dan 100 werknemers jaarlijks rapporteren over alle zakelijke en woon-werkkilometers, uitgesplitst naar vervoers- en brandstoftype, ook wanneer er een privéauto of -fiets wordt gebruikt. WPM heeft als doel om de CO2-uitstoot van zakelijk vervoer te verminderen met 1,5 megaton in 2030 in vergelijking met 1990.

Er wordt in eerste instantie geen bovengrens opgelegd voor de CO2-uitstoot. Wel komt er een tussentijdse meting: liggen we in Nederland in 2026 niet op schema? Dan kan er alsnog een dwingende norm worden opgelegd.

De WPM, eerder ook bekend als de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit, is een onderdeel van de nieuwe omgevingswet. De omgevingswet is op haar beurt weer onderdeel van het klimaatakkoord.

Tijdlijn van de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

Hieronder de belangrijkste punten nogmaals op een rijtje:

 • Ingangsdatum: 1 juli 2024 (rapporteren mag vanaf 1 januari maar handhaving zal starten over de periode vanaf 1 juli)
 • Voor wie: alle werkgevers met meer dan 100 werknemers
 • Wat: verplichte jaarlijkse rapportage van alle zakelijke en woon-werkkilometers, uitgesplitst naar vervoers- en brandstoftype, ook wanneer er een privéauto of -fiets wordt gebruikt
 • Het doel: de CO2-uitstoot van zakelijk vervoer moet in 2030 1,5 megaton lager liggen dan in 1990
 • Er wordt in eerste instantie geen norm opgelegd waar de uitstoot onder moet blijven
 • Er komt wel een tussentijds plafond: liggen we in 2026 niet op schema? Dan kunnen er alsnog dwingende normen opgelegd worden
 • Hier vind je de laatste versie van de handreiking van de RVO
Klimaatakkoord en mobiliteit

Achtergrond van de wet

Op 14 maart heeft de Eerste Kamer ingestemd met de omgevingswet, waar de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM), eerder ook bekend als de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit, een onderdeel van is. Rapporteren voor de  Rapportageverplichting WPM mag vanaf 1 januari maar handhaving zal starten over de periode vanaf 1 juli. De omgevingswet is onderdeel van het klimaatakkoord.

De rapportageverplichting vereist dat werkgevers informatie uit verschillende bronnen verzamelen en verwerken. Fynch neemt dit volledig uit handen: jouw eigen rapportage assistent! Benieuwd hoe we dat doen? Lees dan verder!

Meld je aan voor ons WPM webinar op 28 maart van 13:00-13:45.

Kan je niet wachten? Vraag de video opname van ons eerdere WPM webinar aan.

Hoe werkt Fynch WPM?

Fynch regelt uw WPM-rapportage, en vraagt daarbij slechts enkele minuten tijd. Fynch verzamelt en vergelijkt de diverse verplichte databronnen en verwerkt deze op de juiste manier in de jaarlijkse WPM-rapportage. Via het Fynch dashboard vullen medewerkers hun reisgedrag in enkele minuten in. Ook halen we informatie op via andere bronnen zoals het declaratiesysteem, leasemaatschappijen en aanbieders van openbaar vervoer. De eisen die worden gesteld aan de datakwaliteit zijn automatisch afgedekt met ons systeem. Fynch werkt snel en eenvoudig voor iedereen.

 • Inventarisatie van benodigde databronnen
 • Informatieverzameling interne en externe bronnen
 • Jaarlijkse WPM rapportage

Rapportageverplichting WPM. Met Fynch is het zo gepiept.

Zonder Fynch
 • Verschillende databronnen
 • Tijdsintensief
 • Foutgevoelig
 • Geen inzicht in CO2
 • Databetrouwbaarheid lager
 • Geen gedragsverandering
 • Privacy risk
Met Fynch
 • Eén centrale databron
 • Volledig uitbesteed
 • Betrouwbare data
 • Real-time 24/7 inzicht in CO2
 • Geen enquêtes nodig
 • Gedragsveranderingsprogramma
 • Privacy geborgd
Bel mij nu

Happy customers

Bekijk hoe anderen onze software gebruiken

Volvo Group Netherlands BV x Fynch

...vonden uiteindelijk dat Fynch de meeste opties bood om te voldoen aan de behoeften van ons diverse personeel, van monteurs tot managers.

Bekijk deze case
Censo-logo

...wordt ondersteund door Fynch via haar innovatieve mobiliteitsplatform bij het realiseren van de doelstellingen uit de nieuwe mobiliteitsregeling.

Bekijk deze case
arcadis-logo

...implementeerde Fynch als onderdeel van een nieuwe moderne mobiliteitsregeling

Bekijk deze case

Wij zijn er voor al jouw vragen over de Rapportageverplichting WPM

Waarom is de Rapportageverplichting WPM er?

De Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit is onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord dat in 2019 is afgesloten. Ongeveer 27% van alle CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit en ruim de helft daarvan komt voor rekening van werkgevers. Deze regeling heeft als doelstelling om 1,5 megaton CO2 reductie voor 2030 te realiseren.

Voor wie is de Rapportageverplichting WPM?
 • Bedrijven in NL met 100+ medewerkers
 • Medewerker: Minimaal 20 uur betaalde arbeid (ook seizoen)
 • Uitgesloten: Uitzendkrachten, vrijwilligers, oproepkrachten (o-uren)
 • Meerdere vestigingen: Dan optellen
 • Peildatum telling aantal medewerkers: 1 januari van het rapportage jaar
 • Alleen gele kentekens, brommers, motoren, OV en (e-)bike.
 • Alleen zakelijke en woon-werk kilometers
Wanneer gaat de Rapportageverplichting WPM precies in?
 • Informatievoorziening op orde hebben vóór 1 juli 2024
 • Uiterlijk 1 juli 2025 gegevens aanleveren over 1 juli 2024 – 31 december 2024
 • Daarna steeds voor 1 juli van het opvolgende jaar rapporteren via website portaal van RVO
 • 2026 ijkpunt gezamenlijk emissieplafond. Daarna volgt evt. norm in CO2-uitstoot per km.
Welke gegevens moet ik aanleveren?

In het kort dienen per vervoersmiddel/brandstofsoort alle kilometers opgesplitst in woonwerk als zakelijke kilometers te worden aangeleverd. Dit geldt voor zowel prive auto’s als leaseauto’s.

Zorg dat u voor 1 juli 2024 zeker weet of dat gaat lukken, we helpen u hier graag bij.

Vraag nu Fynch WPM aan

Wacht niet tot 1 juli, vraag nu Fynch WPM aan. Hiermee is de rapportageverplichting in 1 dag geregeld.