Duurzaam reisgedrag stimuleren

Rapportageverplichting Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM)

Dit is de doorontwikkeling van de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit, onderdeel van de omgevingswet die op zijn beurt weer onderdeel is van het klimaatakkoord.

De Eerste Kamer heeft op 14 maart ingestemd met de omgevingswet, deze wet gaat op 1 januari 2024 in. Omdat de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit hier onderdeel van is, is de verwachting dat deze wet dan ook zijn intrede doet.

Fynch & de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

Ontdek aanpak
Blog-beste-rittenregistratie-apps

Wat is de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit?

Werkgevers hebben grote invloed op de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door werkgebonden personenmobiliteit. Door de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit worden werkgevers die 100 werknemers of meer in dienst hebben vanaf 1 januari 2024 verplicht jaarlijks gegevens over deze mobiliteit te verstrekken. Dit is de rapportageverplichting.

In het kader van de vorige naam, de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit, is al veel gezegd en geschreven. De inhoud blijft naar verwachting ongewijzigd, hieronder nogmaals op een rijtje:

 • Verwachte ingangsdatum: 1 januari 2024.
 • Geldt enkel voor werkgevers met meer dan 100 werknemers.
 • Verplicht jaarlijks rapportage van zakelijke kilometers en woon-werk verkeer.
 • Concreet doel: de CO2-uitstoot van zakelijke en woon-werk mobiliteit moet in 2030 1 Megaton lager zijn dan in 2022.
 • Eerder was in het voorstel een dwingende norm opgenomen voor individuele werkgevers. Deze is (in elk geval voorlopig) vervallen.
 • In 2025 wordt er een ‘tussentijds plafond’ vastgesteld. Als de collectieve emissie daar bovenuit komt, worden per werkgever alsnog dwingende normen opgelegd.
Gegevens Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit

Welke gegevens moet ik rapporteren?

Per vervoersmiddel en brandstofsoort dienen alle kilometers opgesplitst naar woonwerk en zakelijk te worden aangeleverd. Dit geldt voor zowel prive auto’s als leaseauto’s.

Zorg dat u voor 1 januari 2024 zeker weet of dat gaat lukken, we helpen u hier graag bij.

Hoe kan Fynch Mobility mij helpen?

Ontdek hoe
Duurzaam reisgedrag stimuleren

Reisregistratie app

Onze mobiliteitsapp houdt dagelijks de CO2 uitstoot van al je medewerkers bij. De Fynch App ondersteunt de medewerker dagelijks bij het registreren en declareren van zakelijke ritten, woon-werkverkeer en thuiswerkdagen. Werknemers besparen hiermee veel tijd en ergernis.

In 3 stappen voldoen aan de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit.

1
Duurzaam reisgedrag stimuleren

Medewerkers downloaden de Fynch app. Het registreren van woon-werk verkeer, zakelijke ritten en thuiswerkdagen wordt hiermee kinderspel. Fynch herkent automatisch alle vervoersvormen en berekent de CO2 uitstoot.

2

De medewerker controleert de ritten en thuiswerkdagen en declareert deze maandelijks. Met duurzame trips worden Fynch Coins verdiend. Deze kunnen worden ingeruild voor beloningen in de Fynch Shop.

3

De werkgever krijgt op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau inzicht in CO2-uitstoot en andere mobiliteits-KPI’s. De rapportage voldoet aan de eisen van de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit. Met Fynch is het zo gepiept.

Zonder Fynch
 • Verschillende databronnen
 • Tijdsintensief
 • Foutgevoelig
 • Geen inzicht in CO2
 • Databetrouwbaarheid lager
 • Geen gedragsverandering
 • Privacy risk
Met Fynch
 • Eén centrale databron
 • Volledig uitbesteed
 • Betrouwbare data
 • Real-time 24/7 inzicht in CO2
 • Geen enquêtes nodig
 • Gedragsveranderingsprogramma
 • Privacy geborgd
Ik heb interesse
Duurzaam mobiliteitsbeleid

Voldoe aan de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit.

Vanaf 1 januari 2024 ben je als grote werkgever (meer dan 100 werknemers) verplicht om de CO2-uitstoot van je medewerkers bij te houden en te rapporteren. Fynch maakt dit eenvoudig voor je.

Vergoed reis- en thuiswerkkosten conform fiscale wetgeving

Keer niet langer vaste, onbelaste reiskostenvergoedingen uit. Vergoed enkel de daadwerkelijk gereisde kilometers en thuiswerkdagen. Monitor de CO2-uitstoot per zakelijke kilometer voor de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit.

Hoe kan Fynch Mobility mij helpen?

Ontdek hoe

Happy customers!

Klant cases:

...wordt ondersteund door Fynch via haar innovatieve mobiliteitsplatform bij het realiseren van de doelstellingen uit de nieuwe mobiliteitsregeling.

Bekijk deze case

...implementeerde Fynch als onderdeel van een nieuwe moderne mobiliteitsregeling

Bekijk deze case

...maakte declaraties voor medewerkers en managers weer makkelijk en leuk

Bekijk deze case

Wij zijn er voor al jouw vragen over de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit.

Waarom is de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit?

De Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit is onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord dat in 2019 is afgesloten. Ongeveer 27% van alle CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit en ruim de helft daarvan komt voor rekening van werkgevers. Deze regeling heeft als doelstelling om 1 megaton CO2 reductie voor 2030 te realiseren.

Voor wie is de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit?
 • Bedrijven in NL met 100+ medewerkers
 • Medewerker: Minimaal 20 uur betaalde arbeid (ook seizoen)
 • Uitgesloten: Uitzendkrachten, vrijwilligers, oproepkrachten (o-uren)
 • Meerdere vestigingen: Dan optellen
 • Peildatum telling aantal medewerkers: 1 januari van het rapportage jaar
 • Alleen gele kentekens, brommers, motoren, OV en (e-)bike.
 • Alleen zakelijke en woon-werk kilometers
Wanneer gaat de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit precies in?
 • Informatievoorziening op orde hebben vóór 1 januari 2024
 • Uiterlijk 1 juli 2025 gegevens aanleveren over 1 januari 2024 – 31 dec 2024
 • Daarna steeds voor 1 juli van het opvolgende jaar rapporteren via website portaal van RVO
 • 2025 ijkpunt gezamenlijk emissieplafond. Daarna volgt evt. norm in CO2 uitstoot per km.
Welke gegevens moet ik aanleveren?

In het kort dienen per vervoersmiddel/brandstofsoort alle kilometers opgesplitst in woonwerk als zakelijke kilometers te worden aangeleverd. Dit geldt voor zowel prive auto’s als leaseauto’s.

Zorg dat u voor 1 januari 2024 zeker weet of dat gaat lukken, we helpen u hier graag bij.

Fynch & de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

Ontdek aanpak