fynch-expense-configurator

CSRD – de Corporate Sustainability Reporting Directive

Een van de belangrijkste Europese wetgeving op het gebied van duurzaamheid is de CSRD – de Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze EU wetgeving verplicht grote bedrijven vanaf 2024 om jaarlijks te rapporteren over ESG onderwerpen zoals CO2 uitstoot, impact op biodiversiteit en mensenrechten. Het gaat daarbij om het bedrijf zelf (scope 1) maar ook om de gevolgen die het bedrijf heeft op andere bedrijven (scope 2) en de activiteiten in de waardeketen van het bedrijf (scope 3).

14-beste-rittenregistratie-apps-blog

CSRD en mobiliteit

De emissies van mobiliteit van een bedrijf behoren tot de scope 1 emissies. In Europa wordt ongeveer 15% van de totale CO2-uitstoot veroorzaakt door auto’s en bestelauto’s en meer dan de helft daarvan is werk gerelateerd. In Nederland is dat percentage zelfs nog hoger (25%) en gaat de rapportageverplichting “Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit” een stuk verder dan CSRD.

Zie het als een kans i.p.v. verplichting!

Veel werkgevers zien al deze rapportageverplichtingen als ambtelijke betutteling maar je kunt het ook aangrijpen als startpunt voor verdere verduurzaming en daarmee je concurrentiepositie te verbeteren. Fynch helpt je daarbij!

Businesscase Fynch

People, duurzaam mobiliteitsbeleid
 • Minder administratieve frustratie
 • Vitaliteit
 • Goed werkgeverschap
Planet, duurzaam mobiliteitsbeleid
 • 10-20% CO2-reductie
 • CO2 rapportage
 • Fijnstof reductie
Profit, duurzaam mobiliteitsbeleid
 • Minder fouten in declaraties
 • Tijdsbesparing: 2-3 uur per maand aan reisadministratie
 • Mobiliteitskosten
 • Productiviteit
Duurzaam mobiliteitsbeleid

Voldoe aan de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit (NRWP).

Vanaf 1 januari 2024 ben je volgens de NRWP als grote werkgever (meer dan 100 werknemers) verplicht om de CO2-uitstoot van je medewerkers bij te houden en te rapporteren. Fynch maakt dit eenvoudig voor je.

Happy customers

Klant cases

Volvo Group Netherlands BV x Fynch

...vonden uiteindelijk dat Fynch de meeste opties bood om te voldoen aan de behoeften van ons diverse personeel, van monteurs tot managers.

Bekijk deze case
Censo-logo

...wordt ondersteund door Fynch via haar innovatieve mobiliteitsplatform bij het realiseren van de doelstellingen uit de nieuwe mobiliteitsregeling.

Bekijk deze case
arcadis-logo

...implementeerde Fynch als onderdeel van een nieuwe moderne mobiliteitsregeling

Bekijk deze case

Wij zijn er voor al jouw vragen over CSRD reporting mobiliteit

Voor welke bedrijven geldt de CSRD-wetgeving

Bedrijven die 2 van de 3 volgende criteria hebben:

 • Net turnover van 40 mln
 • Balance assets van meer dan 20 mln
 • Meer dan 250 werknemers
Waarom is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit?

De NRWP is onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord dat in 2019 is afgesloten. Ongeveer 27% van alle CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit en ruim de helft daarvan komt voor rekening van werkgevers. Deze regeling heeft als doelstelling om 1 megaton CO2-reductie voor 2030 te realiseren.

Voor wie is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit?
 • Bedrijven in NL met 100+ medewerkers
 • Medewerker: Minimaal 20 uur betaalde arbeid (ook seizoen)
 • Uitgesloten: Uitzendkrachten, vrijwilligers, oproepkrachten (o-uren)
 • Meerdere vestigingen: Dan optellen
 • Peildatum telling aantal medewerkers: 1 januari van het rapportage jaar
 • Alleen gele kentekens, brommers, motoren, OV en (e-)bike.
 • Alleen zakelijke en woon-werk kilometers
Wanneer gaat de wet Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit precies in?
 • Informatievoorziening op orde hebben vóór 1 januari 2024
 • Uiterlijk 1 juli 2025 gegevens aanleveren over 1 januari 2024 – 31 dec 2024
 • Daarna steeds voor 1 juli van het opvolgende jaar rapporteren via website portaal van RVO
 • 2025 ijkpunt gezamenlijk emissieplafond. Daarna volgt evt. norm in CO2-uitstoot per km.
Welke gegevens moet ik aanleveren?

In het kort dienen per vervoersmiddel / brandstofsoort alle kilometers opgesplitst in woonwerk als zakelijke kilometers te worden aangeleverd. Dit geldt voor zowel prive auto’s als leaseauto’s.

Zorg dat u voor 1 januari 2024 zeker weet of dat gaat lukken, we helpen u hier graag bij.

Fynch & de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

Ontdek aanpak