fynch-expense-configurator

CO2 rapportage woon-werk en zakelijke mobiliteit

Zet het registreren en rapporteren van mobiliteit gerelateerde CO2-uitstoot op autopilot. Werknemers gebruiken onze CO2-registratie app voor de declaratie van reiskosten en thuiswerkdagen en worden beloond voor duurzame mobiliteit. De jaarlijkse CO2 rapportage wordt hiermee kinderspel.

Niemand zit te wachten op het registreren van CO2 uitstoot. Met Fynch is het zo gepiept.

Zonder Fynch
 • Verschillende databronnen
 • Tijdsintensief
 • Foutgevoelig
 • Geen inzicht in CO2
 • Databetrouwbaarheid lager
 • Geen gedragsverandering
 • Niet voorbereid op CSRD
Met Fynch
 • Eén centrale databron
 • Volledig uitbesteed
 • Betrouwbare data
 • Real-time 24/7 inzicht in CO2
 • Geen enquêtes nodig
 • Gedragsveranderingsprogramma
 • Voorbereid op CSRD
Boek een demo
Duurzaam reisgedrag stimuleren

Eenvoudig je CO2 footprint meten

Onze CO2 footprint app houdt dagelijks de CO2-uitstoot van je medewerkers bij.

De verplichte CO2 rapportage woon-werk verkeer en zakelijke mobiliteit. In 3 stappen geregeld.

1
Duurzaam reisgedrag stimuleren

Medewerkers downloaden de Fynch app. Het registreren van woon-werk verkeer, zakelijke ritten en thuiswerkdagen wordt hiermee kinderspel. Fynch herkent automatisch alle vervoersvormen en berekent de CO2-uitstoot.

2

De medewerker controleert de ritten en thuiswerkdagen en declareert deze maandelijks. Met duurzame trips worden Fynch Coins verdiend. Deze kunnen worden ingeruild voor beloningen in de Fynch Shop.

3
arcadis-case-3

De werkgever krijgt op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau inzicht in CO2-uitstoot en andere mobiliteits-KPI’s. De rapportage voldoet aan de eisen van de CO2-rapportage verplichting.

Ook Fynch gebruiken voor CO2 rapportage mobiliteit?

Boek een demo
Duurzaam mobiliteitsbeleid

Voldoe aan de wetgeving CO2 rapportage mobiliteit

Vanaf 1 januari 2024 ben je als grote werkgever (meer dan 100 werknemers) verplicht om de CO2-uitstoot van je medewerkers bij te houden en te rapporteren. Fynch maakt dit eenvoudig voor je.

Vergoed reis- en thuiswerkkosten conform fiscale wetgeving

Keer niet langer vaste, onbelaste reiskostenvergoedingen uit. Vergoed enkel de daadwerkelijk gereisde kilometers en thuiswerkdagen. Monitor de CO2-uitstoot per zakelijke kilometer voor de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit.

Werkgevers die al het goede voorbeeld geven

Censo-logo

...wordt ondersteund door Fynch via haar innovatieve mobiliteitsplatform bij het realiseren van de doelstellingen uit de nieuwe mobiliteitsregeling.

Bekijk deze case
arcadis-logo

...implementeerde Fynch als onderdeel van een nieuwe moderne mobiliteitsregeling

Bekijk deze case

...maakte declaraties voor medewerkers en managers weer makkelijk en leuk

Bekijk deze case

Andere werkgevers die duurzame mobiliteit óók hoog in het vaandel hebben staan

Wij zijn er voor al jouw vragen over CO2 rapportage woon-werk en zakelijke mobiliteit

Waarom is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit?

De NRWP is onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord dat in 2019 is afgesloten. Ongeveer 27% van alle CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit en ruim de helft daarvan komt voor rekening van werkgevers. Deze regeling heeft als doelstelling om 1 megaton CO2-reductie voor 2030 te realiseren.

Voor wie is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit?
 • Bedrijven in NL met 100+ medewerkers
 • Medewerker: Minimaal 20 uur betaalde arbeid (ook seizoen)
 • Uitgesloten: Uitzendkrachten, vrijwilligers, oproepkrachten (o-uren)
 • Meerdere vestigingen: Dan optellen
 • Peildatum telling aantal medewerkers: 1 januari van het rapportage jaar
 • Alleen gele kentekens, brommers, motoren, OV en (e-)bike.
 • Alleen zakelijke en woon-werk kilometers
Wanneer gaat de wet Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit precies in?
 • Informatievoorziening op orde hebben vóór 1 januari 2024
 • Uiterlijk 1 juli 2025 gegevens aanleveren over 1 januari 2024 – 31 dec 2024
 • Daarna steeds voor 1 juli van het opvolgende jaar rapporteren via website portaal van RVO
 • 2025 ijkpunt gezamenlijk emissieplafond. Daarna volgt evt. norm in CO2-uitstoot per km.
Welke gegevens moet ik aanleveren?

In het kort dienen per vervoersmiddel / brandstofsoort alle kilometers opgesplitst in woonwerk als zakelijke kilometers te worden aangeleverd. Dit geldt voor zowel prive auto’s als leaseauto’s.

Zorg dat u voor 1 januari 2024 zeker weet of dat gaat lukken, we helpen u hier graag bij.

Wat houdt de NRWP regelgeving precies in?

De normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit (NRWP) heeft als doel om op werkgebonden personenmobiliteit CO2-reductie te realiseren. Voor zakelijke mobiliteit geldt daarom vanaf de start (1/1/2024) een maximumnorm, bepaald op het Nederlandse gemiddelde.

De werkgevers die nog niet aan de norm voldoen zullen acties moeten ondernemen die leiden tot minder zakelijke kilometers, meer gebruik van OV of fiets, of een grotere inzet van schonere voertuigen. De regeling verplicht de werkgevers ook tot een jaarlijkse rapportage van de werkgebonden personenmobiliteit. Fynch maakt beide zaken makkelijk uitvoerbaar.

Automatiseer het registreren van CO2 uitstoot mobiliteit

Bespaar tijd voor jezelf en je arbeidskrachten en voldoe eenvoudig aan de CO2 rapportageverplichting.