Fynch Mobility platform ingezet om duurzaam mobiliteitsbeleid van Censo te faciliteren.

Fynch ondersteunt Censo met haar innovatieve mobiliteitsplatform bij het realiseren van de doelstellingen uit de nieuwe mobiliteitsregeling. Hierbij faciliteert Fynch werknemers bij het automatisch registreren en declararen van zakelijke reizen, woonwerkverkeer en thuiswerkkosten. Daarnaast geeft het de medewerkers inzicht in de CO2 footprint van hun mobiliteit en worden medewerkers gestimuleerd duurzame en vitale keuzes te maken via het Fynch gedragsveranderingsprogramma.

Resultaten
  • Realiseren doelstellingen mobiliteitsregeling
  • Administratieve ontlasting declaraties
  • Inzicht in CO2 uitstoot van mobiliteit
  • Stimuleren van duurzaam en vitaal reisgedrag
  • Gunstige arbeidsvoorwaarden

Case Censo

In Nederland wordt 27% van alle CO2-emissies veroorzaakt door mobiliteit. Bijna de helft van deze uitstoot is werkgerelateerd. Bedrijven willen vaak hun verantwoordelijkheid nemen om die emissies terug te dringen. Maar fiscale regelgeving rondom het onbelast vergoeden van zakelijke kilometers en thuiswerkdagen zorgt voor een toename van de administratieve last voor werkgever én werknemer.  

Het missie gedreven Censo dat zakelijk vastgoed verduurzaamt in heel Nederland, heeft, mede vanuit haar impactdoelstelling ‘Zakelijk Nederland CO2-neutraal in 2030’, besloten om het mobiliteitsbeleid voor haar 150 medewerkers tegen het licht te houden. Doelstelling was te komen tot een regeling die eerlijk, flexibel én praktisch uitvoerbaar is.  

Er ligt nu een toekomstbestendige en duurzame regeling, die in nauwe samenwerking met Bliq Mobility is opgesteld. De regeling voorziet de medewerker van een thuiswerkvergoeding in combinatie met een variabele reiskostenvergoeding. Dit laatste houdt in dat de medewerker een hogere kilometervergoeding ontvangt voor duurzame kilometers, zoals fietsen. 

Fynch is trots dat het Censo met haar innovatieve mobiliteitsplatform mag ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen uit de nieuwe mobiliteitsregeling. Het Fynch platform faciliteert werknemers bij het automatisch registreren en declararen van zakelijke reizen, woonwerkverkeer en thuiswerkkosten. Dit scheelt veel tijd en voorkomt fouten en ergernis. Tegelijkertijd krijgt Censo inzicht in de CO2 footprint van hun mobiliteit en worden medewerkers gestimuleerd duurzame en vitale keuzes te maken via het Fynch gedragsveranderingsprogramma. 

Wij vroegen Jip Veelenturf, HR-manager van Censo naar het nieuwe moiliteitsbeleid van Censo:

Waarom juist nu een nieuwe regeling optuigen? 

“Dat had drie redenen. Ten eerste de veranderende fiscale wetgeving, ten tweede de aanstaande invoering van de rapportageverplichting duurzame mobiliteit en ten derde onze eigen duurzaamheidsagenda.”

Waarom de keuze voor Fynch Mobility? 

“Met Fynch slaan we drie vliegen in één klap: administratieve ontlasting, inzicht in mobiliteitsgedrag en reductie van onze CO2-footprint door het stimuleren van duurzaam en vitaal reizen. Met deze gecombineerde aanpak maakte Fynch het verschil ten opzichte van andere initiatieven. Wat voor ons ook meespeelde is dat de applicatie 100% AVG proof is en Fynch haar informatiemanagementsysteem ISO 27001 gecertificeerd heeft. 

Hoe faciliteren jullie medewerkers in duurzame mobiliteit? 

“Wij bieden onze medewerkers een NS BusinessCard, waarmee men onbeperkt zakelijk kan reizen. Daarnaast geven we medewerkers een hogere kilometervergoeding voor fietsen en kan men bij het afsluiten van een nieuwe lease-overeenkomst voortaan alleen nog elektrische voertuigen leasen.”

Hoe verliep de implementatie van de Fynch oplossing? 

“De implementatie van Fynch bestaat voor het belangrijkste gedeelte uit de afstemming van hoe de gedeclareerde gegevens in de salarisverwerking én op de juiste kostenplaats komen. Fynch is daar erg flexibel in en denkt echt met je mee wat ertoe heeft geleid dat we snel tot een werkbare oplossing zijn gekomen. Daarnaast adviseerde Fynch om een aantal super-users te trainen, wat ook goed uitpakte tijden de livegang van de app”. Super users zijn door Fynch getrainde Fynch gebruikers, die op een laagdrempelige manier collega’s van support kunnen voorzien.

Heb je nog adviezen voor andere bedrijven? 

“Wat je doelstelling ook is, je gaat het niet realiseren zonder de medewerker. Mijn advies is dan ook om positieve prikkels in te bouwen die ervoor zorgen dat medewerkers van ‘moeten’ naar ‘willen’ gaan. Voor ons is CO2-reductie een belangrijke doelstelling, dus bieden wij bijvoorbeeld een hogere kilometervergoeding voor fietsen. Het mooie aan het Fynch platform is dat je dit echt kunt inregelen naar jouw wensen en doelstellingen.” 

Meer over Censo

Censo maakt de verduurzaming van gebouwen eenvoudiger en versnelt hiermee de energietransitie met als doel onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Het bedrijf richt zich daarbij op zakelijk vastgoed en ontzorgt bedrijven van A tot Z in compleet energiebeheer en CO2-reductie. Dat begint met het creëren van inzicht in energieverbruik en een passend plan over mogelijke maatregelen: de routekaart naar een CO2-neutraalgebouw. Censo kan vervolgens helpen bij de realisatie, inclusief financiering en het verkrijgen van subsidies. Desgewenst neemt Censo ook het beheer en onderhoud voor haar rekening. Liever kleiner beginnen? Dat kan ook. Censo heeft aantrekkelijke oplossingen voor energiemonitoring, laadpalen en zonnepanelen. Meer informatie: www.censo.nl 

 

Is Fynch ook de volgende stap voor jouw organisatie?