Klimaatakkoord en mobiliteit

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990).

Uit het klimaatakkoord is veel nieuwe wet- en regelgeving voortgekomen. Dit heeft impact op het bedrijfsleven in Nederland, met name op het gebied van zakelijke mobiliteit en CO2-reductie. Op deze pagina geven wij uitleg hoe jouw organisatie klaar is voor de nieuwe wetgeving zoals het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit.

 

Fynch Mobility en de Omgevingswet

De Omgevingswet

De Omgevingswet kreeg op 14 maart 2023 groen licht van de Eerste Kamer en kan per 1 januari 2024 in werking treden.

De wet moet het voor burgers en bedrijven eenvoudiger maken om vergunningen aan te vragen voor nieuwe woningen, wegen en fietspaden en andere ruimtelijke ordeningsprojecten. In de wet worden daarvoor allerlei bestaande wetten, ook over milieu, water en natuur, samengevoegd en beter op elkaar afgestemd.

Bron: NOS

besluit co2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

De Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit is onderdeel van de Omgevingswet. Omdat de dwingende norm voorlopig niet wordt ingevoerd is de naam veranderd in het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit.

Het doel is nu om met het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit inzicht te krijgen in hoeveel er nou écht wordt uitgestoten. Op 1 januari 2024 beginnen alle werkgevers met meer dan 100 werknemers met de registratie van alle zakelijke reisbewegingen. In 2025 wordt er gekeken waar we staan. Wanneer de collectieve CO2-uitstoot boven het tussentijds plafond uit komt, wordt er per werkgever alsnog een dwingende norm opgelegd.

Fynch & de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

Ontdek aanpak
Gegevens Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit

Welke gegevens moet ik rapporteren?

Per vervoersmiddel / brandstofsoort dienen alle kilometers opgesplitst naar woonwerk en zakelijk te worden aangeleverd. Dit geldt voor zowel prive auto’s als leaseauto’s.

De rapportageplicht bestaat uit het jaarlijks indienen van je eigen data in een portal van de overheid. Met Fynch Mobility geven wij 24/7 realtime inzicht in je eigen data via onze Fynch Impact Monitor.

Zorg dat u voor 1 januari 2024 zeker weet of dat gaat lukken, we helpen u hier graag bij.

Hoe kan Fynch Mobility mij helpen?

Ontdek hoe
Duurzaam reisgedrag stimuleren

CO2-reductie app voor zakelijke mobiliteit

Onze mobiliteitsapp houdt dagelijks de CO2 uitstoot van alle zakelijke mobiliteit van jouw medewerkers bij. De Fynch App ondersteunt de medewerker dagelijks bij het registreren en declareren van zakelijke ritten, woon-werkverkeer en thuiswerkdagen. Werknemers besparen hiermee veel tijd en ergernis.

Meer over onze app vind je hier.

In 3 stappen voldoen aan de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit.

1
Duurzaam reisgedrag stimuleren

Medewerkers downloaden de Fynch app. Het registreren van woon-werk verkeer, zakelijke ritten en thuiswerkdagen wordt hiermee kinderspel. Fynch herkent automatisch alle vervoersvormen en berekent de CO2 uitstoot.

2

De medewerker controleert de ritten en thuiswerkdagen en declareert deze maandelijks. Met duurzame trips worden Fynch Coins verdiend. Deze kunnen worden ingeruild voor beloningen in de Fynch Shop.

3

De werkgever krijgt op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau inzicht in CO2-uitstoot en andere mobiliteits-KPI’s. De rapportage voldoet aan de eisen van de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit.

CO₂-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Met Fynch is het zo gepiept.

Zonder Fynch
 • Verschillende databronnen
 • Tijdsintensief
 • Foutgevoelig
 • Geen inzicht in CO2
 • Databetrouwbaarheid lager
 • Geen gedragsverandering
 • Privacy risk
Met Fynch
 • Eén centrale databron
 • Volledig uitbesteed
 • Betrouwbare data
 • Real-time 24/7 inzicht in CO2
 • Geen enquêtes nodig
 • Gedragsveranderingsprogramma
 • Privacy geborgd
Ik heb interesse

Wij zijn er voor al jouw vragen over het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit.

Waarom is de het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit?

Het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit is onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord dat in 2019 is afgesloten. Ongeveer 27% van alle CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit en ruim de helft daarvan komt voor rekening van werkgevers. Deze regeling heeft als doelstelling om 1 megaton CO2 reductie voor 2030 te realiseren.

Voor wie geldt het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit?
 • Bedrijven in NL met 100+ medewerkers
 • Medewerker: Minimaal 20 uur betaalde arbeid (ook seizoen)
 • Uitgesloten: Uitzendkrachten, vrijwilligers, oproepkrachten (o-uren)
 • Meerdere vestigingen: Dan optellen
 • Peildatum telling aantal medewerkers: 1 januari van het rapportage jaar
 • Alleen gele kentekens, brommers, motoren, OV en (e-)bike.
 • Alleen zakelijke en woon-werk kilometers
Wanneer gaat de wet Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit precies in?
 • Informatievoorziening op orde hebben vóór 1 januari 2024
 • Uiterlijk 1 juli 2025 gegevens aanleveren over 1 januari 2024 – 31 dec 2024
 • Daarna steeds voor 1 juli van het opvolgende jaar rapporteren via website portaal van RVO
 • 2025 ijkpunt gezamenlijk emissieplafond. Daarna volgt evt. norm in CO2 uitstoot per km.
Welke gegevens moet ik aanleveren?

In het kort dienen per vervoersmiddel / brandstofsoort alle kilometers opgesplitst in woonwerk als zakelijke kilometers te worden aangeleverd. Dit geldt voor zowel prive auto’s als leaseauto’s.

Zorg dat u voor 1 januari 2024 zeker weet of dat gaat lukken, we helpen u hier graag bij.

Wat betekent het klimaat akkoord voor mijn wagenpark?

Op dit moment nog weinig.
Zolang er alleen nog maar gerapporteerd hoeft te worden en er geen dwingende norm is, worden er geen consequenties verbonden aan welk soort voertuigen in jouw wagenpark zijn.
Wanneer blijkt dat wij boven het tussentijds opgelegde plafond uitkomen na het verwerken van de rapportages, zal er wel een dwingende norm komen. Dit kan al in 2026 het geval zijn, door het bestaande wagenpark te verkleinen en te elektrificeren verklein je het risico op extra kosten voor CO2 uitstoot.

Hoe kan Fynch Mobility mij helpen?

Ontdek hoe

Klant cases:

...wordt ondersteund door Fynch via haar innovatieve mobiliteitsplatform bij het realiseren van de doelstellingen uit de nieuwe mobiliteitsregeling.

Bekijk deze case

...implementeerde Fynch als onderdeel van een nieuwe moderne mobiliteitsregeling

Bekijk deze case

...maakte declaraties voor medewerkers en managers weer makkelijk en leuk

Bekijk deze case

Happy customers!

Fynch & de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

Ontdek aanpak