Klimaatakkoord en mobiliteit

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990).

Uit het klimaatakkoord is veel nieuwe wet- en regelgeving voortgekomen. Dit heeft impact op het bedrijfsleven in Nederland, met name op het gebied van zakelijke mobiliteit en CO2-reductie. Op deze pagina geven wij uitleg hoe jouw organisatie klaar is voor de nieuwe wetgeving zoals de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit.

 

Fynch Mobility en de Omgevingswet

De Omgevingswet

De Omgevingswet kreeg op 14 maart 2023 groen licht van de Eerste Kamer en kan per 1 juli 2024 in werking treden.

De wet moet het voor burgers en bedrijven eenvoudiger maken om vergunningen aan te vragen voor nieuwe woningen, wegen en fietspaden en andere ruimtelijke ordeningsprojecten. In de wet worden daarvoor allerlei bestaande wetten, ook over milieu, water en natuur, samengevoegd en beter op elkaar afgestemd.

Bron: NOS

besluit co2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Besluit CO2 reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

De Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit is onderdeel van de Omgevingswet. Omdat de dwingende norm voorlopig niet wordt ingevoerd is de naam veranderd in het Besluit CO2 reductie Werkgebonden Personenmobiliteit.

Het doel is nu om met de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit inzicht te krijgen in hoeveel er nou écht wordt uitgestoten. Op 1 juli 2024 beginnen alle werkgevers met meer dan 100 werknemers met de registratie van alle zakelijke reisbewegingen. In 2025 wordt er gekeken waar we staan. Wanneer de collectieve CO2-uitstoot boven het tussentijds plafond uit komt, wordt er per werkgever alsnog een dwingende norm opgelegd.

Waar moet ik beginnen?

Gegevens Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit

Welke gegevens moet ik rapporteren?

Per vervoersmiddel / brandstofsoort dienen alle kilometers opgesplitst naar woonwerk en zakelijk te worden aangeleverd. Dit geldt voor zowel prive auto’s als leaseauto’s.

De rapportageplicht bestaat uit het jaarlijks indienen van je eigen data in een portal van de overheid. Met Fynch Mobility geven wij 24/7 realtime inzicht in je eigen data via onze Fynch Impact Monitor.

Zorg dat u voor 1 januari 2024 zeker weet of dat gaat lukken, we helpen u hier graag bij.

Duurzaam reisgedrag stimuleren

CO2 reductie app voor zakelijke mobiliteit

Onze mobiliteitsapp houdt dagelijks de CO2-uitstoot van alle zakelijke mobiliteit van jouw medewerkers bij. De Fynch App ondersteunt de medewerker dagelijks bij het registreren en declareren van zakelijke ritten, woon-werkverkeer en thuiswerkdagen. Werknemers besparen hiermee veel tijd en ergernis.

Meer over onze app vind je hier.

In 3 stappen voldoen aan de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

1
Duurzaam reisgedrag stimuleren

Medewerkers downloaden de Fynch App. Het registreren van woon-werk verkeer, zakelijke ritten en thuiswerkdagen wordt hiermee kinderspel. Fynch herkent automatisch alle vervoersvormen en berekent de CO2-uitstoot.

2

De medewerker controleert de ritten en thuiswerkdagen en declareert deze maandelijks. Met duurzame trips worden Fynch Coins verdiend. Deze kunnen worden ingeruild voor beloningen in de Fynch Shop.

3
arcadis-case-3

De werkgever krijgt op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau inzicht in CO2-uitstoot en andere mobiliteits-KPI’s. De rapportage voldoet aan de eisen van de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit.

Rapportageverplichting WPM. Met Fynch is het zo gepiept.

Zonder Fynch
 • Verschillende databronnen
 • Tijdsintensief
 • Foutgevoelig
 • Geen inzicht in CO2
 • Databetrouwbaarheid lager
 • Geen gedragsverandering
 • Privacy risk
Met Fynch
 • Eén centrale databron
 • Volledig uitbesteed
 • Betrouwbare data
 • Real-time 24/7 inzicht in CO2
 • Geen enquêtes nodig
 • Gedragsveranderingsprogramma
 • Privacy geborgd
Kom in gesprek

Wij zijn er voor al jouw vragen over de Rapportageverplichting WPM

Waarom is de Rapportageverplichting WPM er?

De Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit is onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord dat in 2019 is afgesloten. Ongeveer 27% van alle CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit en ruim de helft daarvan komt voor rekening van werkgevers. Deze regeling heeft als doelstelling om 1,5 megaton CO2 reductie voor 2030 te realiseren.

Voor wie is de Rapportageverplichting WPM?
 • Bedrijven in NL met 100+ medewerkers
 • Medewerker: Minimaal 20 uur betaalde arbeid (ook seizoen)
 • Uitgesloten: Uitzendkrachten, vrijwilligers, oproepkrachten (o-uren)
 • Meerdere vestigingen: Dan optellen
 • Peildatum telling aantal medewerkers: 1 januari van het rapportage jaar
 • Alleen gele kentekens, brommers, motoren, OV en (e-)bike.
 • Alleen zakelijke en woon-werk kilometers
Wanneer gaat de Rapportageverplichting WPM precies in?
 • Informatievoorziening op orde hebben vóór 1 juli 2024
 • Uiterlijk 1 juli 2025 gegevens aanleveren over 1 juli 2024 – 31 december 2024
 • Daarna steeds voor 1 juli van het opvolgende jaar rapporteren via website portaal van RVO
 • 2026 ijkpunt gezamenlijk emissieplafond. Daarna volgt evt. norm in CO2-uitstoot per km.
Welke gegevens moet ik aanleveren?

In het kort dienen per vervoersmiddel/brandstofsoort alle kilometers opgesplitst in woonwerk als zakelijke kilometers te worden aangeleverd. Dit geldt voor zowel prive auto’s als leaseauto’s.

Zorg dat u voor 1 juli 2024 zeker weet of dat gaat lukken, we helpen u hier graag bij.

Hoe kan Fynch Mobility mij helpen?

Klant cases

arcadis-logo

...implementeerde Fynch als onderdeel van een nieuwe moderne mobiliteitsregeling

Bekijk deze case
klantcase passend primair onderwijs

...maakte declaraties voor medewerkers en managers weer makkelijk en leuk

Bekijk deze case
Volvo Group Netherlands BV x Fynch

...vonden uiteindelijk dat Fynch de meeste opties bood om te voldoen aan de behoeften van ons diverse personeel, van monteurs tot managers.

Bekijk deze case

Happy customers