Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit

Update! De naam van deze regeling is veranderd in:
Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

Per 1 juli 2024 zijn grote werkgevers met meer dan 100 werknemers verplicht om jaarlijks gegevens aan te leveren over het woon-werkverkeer en zakelijke reizen van werknemers. Het concrete doel is 1 megaton (Mton) CO2-winst in 2030. Met Fynch zet je deze verplichte CO2 rapportage op autopilot.

Is Fynch ook de volgende stap voor jouw organisatie?

14-beste-rittenregistratie-apps-blog

Wat is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit?

Werkgevers hebben grote invloed op de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door werkgebonden personenmobiliteit. Door het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit worden werkgevers die 100 werknemers of meer in dienst hebben vanaf 1 juli 2024 verplicht jaarlijks gegevens over deze mobiliteit te verstrekken. Dit is de rapportageverplichting.

Gegevens Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit

Welke gegevens moet ik rapporteren?

Per vervoersmiddel / brandstofsoort dienen alle kilometers opgesplitst naar woonwerk en zakelijk te worden aangeleverd. Dit geldt voor zowel prive auto’s als leaseauto’s.

Zorg dat u voor 1 juli 2024 zeker weet of dat gaat lukken, we helpen u hier graag bij.

Fynch Plug & Play

Rapportageverplichting WPM. Met Fynch is het zo gepiept.

Zonder Fynch
 • Verschillende databronnen
 • Tijdsintensief
 • Foutgevoelig
 • Geen inzicht in CO2
 • Databetrouwbaarheid lager
 • Geen gedragsverandering
 • Privacy risk
Met Fynch
 • Eén centrale databron
 • Volledig uitbesteed
 • Betrouwbare data
 • Real-time 24/7 inzicht in CO2
 • Geen enquêtes nodig
 • Gedragsveranderingsprogramma
 • Privacy geborgd
Bel mij nu
Duurzaam reisgedrag stimuleren

Normerende regeling app

Onze mobiliteitsapp houdt dagelijks de CO2-uitstoot van al je medewerkers bij. De Fynch App ondersteunt de medewerker dagelijks bij het registreren en declareren van zakelijke ritten, woon-werkverkeer en thuiswerkdagen. Werknemers besparen hiermee veel tijd en ergernis.

In 3 stappen voldoen aan de Rapportageverplichting WPM

1
Duurzaam reisgedrag stimuleren

Medewerkers downloaden de Fynch App. Het registreren van woon-werk verkeer, zakelijke ritten en thuiswerkdagen wordt hiermee kinderspel. Fynch herkent automatisch alle vervoersvormen en berekent de CO2-uitstoot.

2

De medewerker controleert de ritten en thuiswerkdagen en declareert deze maandelijks. Met duurzame trips worden Fynch Coins verdiend. Deze kunnen worden ingeruild voor beloningen in de Fynch Shop.

3
arcadis-case-3

De werkgever krijgt op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau inzicht in CO2-uitstoot en andere mobiliteits-KPI’s. De rapportage voldoet aan de eisen van de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit.

Duurzaam mobiliteitsbeleid

Voldoe aan de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit.

Vanaf 1 juli 2024 ben je als grote werkgever (meer dan 100 werknemers) verplicht om de CO2-uitstoot van je medewerkers bij te houden en te rapporteren. Fynch maakt dit eenvoudig voor je.

Vergoed reis- en thuiswerkkosten conform fiscale wetgeving

Keer niet langer vaste, onbelaste reiskostenvergoedingen uit. Vergoed enkel de daadwerkelijk gereisde kilometers en thuiswerkdagen. Monitor de CO2-uitstoot per zakelijke kilometer voor de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit.

Automatiseer het registreren van CO2 uitstoot mobiliteit

Bespaar tijd voor jezelf en je arbeidskrachten en voldoe eenvoudig aan de CO2 rapportageverplichting.

Happy customers

Klant cases

Volvo Group Netherlands BV x Fynch

...vonden uiteindelijk dat Fynch de meeste opties bood om te voldoen aan de behoeften van ons diverse personeel, van monteurs tot managers.

Bekijk deze case
Censo-logo

...wordt ondersteund door Fynch via haar innovatieve mobiliteitsplatform bij het realiseren van de doelstellingen uit de nieuwe mobiliteitsregeling.

Bekijk deze case
arcadis-logo

...implementeerde Fynch als onderdeel van een nieuwe moderne mobiliteitsregeling

Bekijk deze case

Wij zijn er voor al jouw vragen over de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit.

Waarom is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit?

De NRWP is onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord dat in 2019 is afgesloten. Ongeveer 27% van alle CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit en ruim de helft daarvan komt voor rekening van werkgevers. Deze regeling heeft als doelstelling om 1 megaton CO2-reductie voor 2030 te realiseren.

Voor wie is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit?
 • Bedrijven in NL met 100+ medewerkers
 • Medewerker: Minimaal 20 uur betaalde arbeid (ook seizoen)
 • Uitgesloten: Uitzendkrachten, vrijwilligers, oproepkrachten (o-uren)
 • Meerdere vestigingen: Dan optellen
 • Peildatum telling aantal medewerkers: 1 januari van het rapportage jaar
 • Alleen gele kentekens, brommers, motoren, OV en (e-)bike.
 • Alleen zakelijke en woon-werk kilometers
Wanneer gaat de wet Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit precies in?
 • Informatievoorziening op orde hebben vóór 1 juli 2024
 • Uiterlijk 1 juli 2025 gegevens aanleveren over 1 juli 2024 – 31 dec 2024
 • Daarna steeds voor 1 juli van het opvolgende jaar rapporteren via website portaal van RVO
 • 2025 ijkpunt gezamenlijk emissieplafond. Daarna volgt evt. norm in CO2-uitstoot per km.
Welke gegevens moet ik aanleveren?

In het kort dienen per vervoersmiddel / brandstofsoort alle kilometers opgesplitst in woonwerk als zakelijke kilometers te worden aangeleverd. Dit geldt voor zowel prive auto’s als leaseauto’s.

Zorg dat u voor 1 juli 2024 zeker weet of dat gaat lukken, we helpen u hier graag bij.

Fynch & de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit