Duurzaam reisgedrag stimuleren

ESG beleid en mobiliteit

Voor veel organisaties zorgt mobiliteit voor het grootste deel van de CO2 uitstoot en is dit een belangrijk onderdeel binnen het ESG beleid van de organisatie. Met Fynch krijgt u inzicht in de mobiliteit gerelateerde CO2 uitstoot en kunt u deze tegelijkertijd reduceren.

Blog-beste-rittenregistratie-apps

ESG reporting

ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Deze ESG  criteria helpen bedrijven bij hoe ze positief kunnen bedragen aan klimaatdoelstellingen, duurzaamheid kunnen borgen in de organisatie en tevens kunnen voldoen aan regelgeving of normen zoals CSRD en in Nederland CO2 prestatieladder en de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit.

People, Planet, Profit

ESG is afgeleid van de “triple bottem line” beter bekend als de 3 P’s People, Planet, Profit. Naast winst zijn people en planet minstens zo belangrijk voor een organisatie.

Businesscase Fynch

1
 • Minder administratieve frustratie
 • Vitaliteit
 • Goed werkgeverschap
2
 • 10-20% CO2 reductie
 • CO2 reportage
 • Fijnstof reductie
3
 • Minder fouten in declaraties
 • Tijdsbesparing: 2-3 uur per maand aan reisadministratie
 • Mobiliteitskosten
 • Productiviteit
Duurzaam mobiliteitsbeleid

Voldoe aan de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit.

Vanaf 1 januari 2024 ben je als grote werkgever (meer dan 100 werknemers) verplicht om de CO2-uitstoot van je medewerkers bij te houden en te rapporteren. Fynch maakt dit eenvoudig voor je.

Happy customers!

Klant cases:

...wordt ondersteund door Fynch via haar innovatieve mobiliteitsplatform bij het realiseren van de doelstellingen uit de nieuwe mobiliteitsregeling.

Bekijk deze case

...implementeerde Fynch als onderdeel van een nieuwe moderne mobiliteitsregeling

Bekijk deze case

...maakte declaraties voor medewerkers en managers weer makkelijk en leuk

Bekijk deze case

Wij zijn er voor al jouw vragen over de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit.

Waarom is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit?

De NRWP is onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord dat in 2019 is afgesloten. Ongeveer 27% van alle CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit en ruim de helft daarvan komt voor rekening van werkgevers. Deze regeling heeft als doelstelling om 1 megaton CO2 reductie voor 2030 te realiseren.

Voor wie is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit?
 • Bedrijven in NL met 100+ medewerkers
 • Medewerker: Minimaal 20 uur betaalde arbeid (ook seizoen)
 • Uitgesloten: Uitzendkrachten, vrijwilligers, oproepkrachten (o-uren)
 • Meerdere vestigingen: Dan optellen
 • Peildatum telling aantal medewerkers: 1 januari van het rapportage jaar
 • Alleen gele kentekens, brommers, motoren, OV en (e-)bike.
 • Alleen zakelijke en woon-werk kilometers
Wanneer gaat de wet Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit precies in?
 • Informatievoorziening op orde hebben vóór 1 januari 2024
 • Uiterlijk 1 juli 2025 gegevens aanleveren over 1 januari 2024 – 31 dec 2024
 • Daarna steeds voor 1 juli van het opvolgende jaar rapporteren via website portaal van RVO
 • 2025 ijkpunt gezamenlijk emissieplafond. Daarna volgt evt. norm in CO2 uitstoot per km.
Welke gegevens moet ik aanleveren?

In het kort dienen per vervoersmiddel / brandstofsoort alle kilometers opgesplitst in woonwerk als zakelijke kilometers te worden aangeleverd. Dit geldt voor zowel prive auto’s als leaseauto’s.

Zorg dat u voor 1 januari 2024 zeker weet of dat gaat lukken, we helpen u hier graag bij.

Fynch & de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

Ontdek aanpak