Declaratie Module

Aan het begin van iedere nieuwe maand krijgen de medewerkers de optie om hun declaraties van de vorige maand in te dienen. Medewerkers ontvangen hier een reminder voor vanuit Fynch. De medewerker controleert al zijn/haar ritten en thuiswerkdagen en drukt vervolgens op declareren in de Fynch App. De medewerker ontvangt zijn/haar persoonlijke declaratierapport en Fynch zorgt ervoor dat de declaraties automatisch via uw salarissoftware worden verwerkt in de salarisadministratie en de maandelijkse verloning.

De registratie en declaratie is compliant aan de fiscale regelgeving. Fynch maakt het bijvoorbeeld onmogelijk om op eenzelfde dag onbelaste woon-werkvergoeding en thuiswerkvergoeding te declareren. Daarnaast voldoen de declaratierapporten aan de bewijslast aan de fiscus.

Integreer Fynch in jouw HR-software

Om het je zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij ervoor gezorgd dat Fynch gemakkelijk te koppelen is aan jouw HR-software. Medewerkers kunnen hun declaraties direct via een API-koppeling het salarissysteem inschieten. Alternatief: medewerkers downloaden een declaratierapport vanuit de app en uploaden deze als bijlage in de salarisadministratie.

Fynch Plug & Play