Regelgeving

Ministerie I&W leidt CO2-rapportage verplichting bedrijven in

Vanaf 1 juli 2024 dienen grote organisaties met meer dan 100 werknemers in Nederland alle woon-werk en zakelijke verkeer kilometers van werknemers te rapporteren.

De huidige doelstelling is om 1 megaton CO2 per jaar te besparen. Wij zien dit als het absolute minimum, zouden de lat graag wat hoger leggen en dagen je uit om dit doel te overtreffen.

Hoe gaan we dit precies aanpakken? En welke tools zijn hiervoor nodig? We leggen het je graag haarfijn uit, maar laten we eerst eens bekijken wat er precies verandert.

Wat is het doel van deze nieuwe regelgeving en wat betekent het voor jou?

Vanaf 2024 jaar zijn grote werkgevers verplicht gegevens aan te leveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer van werknemers.

Doelstelling van deze regelgeving is het besparen van 1 megaton CO2 per jaar vanaf 2030. Liggen werkgevers niet op koers? Dan worden zij vanaf 2025 verplicht om duurzamer en zuiniger te gaan reizen.

Dit alles is hard nodig want Nederland staat inmiddels weer volop in de file. Vorige week bijvoorbeeld, op een zonnige dinsdagochtend, stonden er 150 files van totaal zo’n 800 km file.

We zouden ons gedrag toch blijvend aanpassen na de coronacrisis?

Gedragsverandering in mobiliteit: hoe werkt het?

We zouden geregeld blijven thuiswerken, meer gaan fietsen, buiten de spits naar kantoor en vaker met het OV. Naast de klimaatwinst die dit oplevert zijn er met 10% minder verkeer bijna 100% minder files.

Doen dus!

Maar goede voornemens zijn snel vergeten. Dit komt omdat de prikkel (consequentie) om blijvend duurzaam en vitaal reisgedrag te vertonen ontbreekt.

Vanuit de gedragswetenschappen is al lang bekend dat mensen hun gedrag alleen aanpassen op basis van:

  • Positieve consequenties
  • Negatieve consequenties

Bij negatieve consequenties laten mensen het minimale gedrag zien dat nodig is om een straf of boete te ontwijken.

Zo gold tijdens de coronacrisis de negatieve consequentie van het gevaar van een Covid-infectie of boete. Het gedrag was dat mensen zich netjes aan de Covid-regels hielden.

Nu deze negatieve consequenties weg zijn gevallen is de prikkel weg en moeten we gaan kijken naar nieuwe positieve prikkels voor het stimuleren van duurzaam en vitaal reizen.

Bij positieve prikkels zoals beloningen gaan mensen en organisaties juist meer van het gewenste gedrag laten zijn.

Hoe kunnen we de doelen van deze nieuwe regelgeving nog eerder bereiken?

Met de nieuwe regelgeving missen de positieve prikkels helaas nog. Er is nu alleen een dreiging voor de werkgever dat als het collectief niet voldoende reduceert dat er dan mogelijk een norm wordt ingesteld.

Bij deze norm komt dan waarschijnlijk een negatieve consequentie kijken voor de bedrijven die er niet aan voldoen.

Vanuit de gedragswetenschappen is allang bekend dat belonen beter werkt dan straffen. Zo kun je werkgevers belonen door ze bijvoorbeeld ook inzicht te geven in hun prestaties ten opzichte van andere werkgevers.

Of door ze financieel voordeel te bieden bij verdere verduurzaming door bijvoorbeeld een hogere fiscaal onbelaste thuiswerkvergoeding of kilometervergoeding voor duurzame mobiliteitsvormen.

Beloon werknemers voor gewenst gedrag en overtref het doel van 1 megaton CO2-besparing

Werknemers kunnen ook beloond worden voor hun duurzame reisgedrag door middel van inzicht in prestaties (social reward) en door hogere kilometervergoedingen voor de fiets of elektrische (deel)auto (financial reward).

De nieuwe regelgeving is wat ons betreft een hele goede eerste stap om de mobiliteit klimaatdoelstellingen te gaan halen. Meten is weten en gedragsverandering start met inzicht.

Maar zou het niet mooi zijn om die 1 megaton te overtreffen als dat mogelijk is?

Wij denken dat dat mogelijk is en dagen werkgevers uit om nu al een fictieve CO2-norm van 96 gram per kilometer te gaan hanteren en medewerkers die daaronder komen te gaan belonen.

Wij helpen je graag bij het meten van de CO2-uitstoot van jouw bedrijf

Het is de missie van Fynch om werkgevers en werknemers in Nederland hierbij te stimuleren en te helpen.

Fynch helpt door dagelijks de exacte CO2-uitstoot te meten en medewerkers te belonen voor duurzame keuzes.

Daarnaast helpen we zowel de medewerker als de organisatie bij de dagelijkse administratie en rapportage van reiskosten en thuiswerkdagen.

Wil je weten hoe je er nu voor staat met betrekking tot de CO2-uitstoot van jouw bedrijf? Neem contact met ons op via info@fynchmobility.com of laat je gegevens hieronder achter.

Ik wil graag meer informatie over Fynch Neem contact op

Gerelateerde berichten

Serge van den Berg Serge van den Berg
05-04-2024
Persbericht: Beloningsmaatregel verkeershinder A7
Johannes de Bruin Johannes de Bruin
02-04-2024
Rittenregistratie met je HR-pakket