Regelgeving

Flexibele reiskostenvergoeding 2022: hoe ga jij het regelen?

Nu we door corona voornamelijk thuiswerken, voldoen veel werknemers niet aan de voorwaarden om een onbelaste reiskostenvergoeding te krijgen. Hier zal een flexibele reiskostenvergoeding voor in de plaats moeten komen.

Een werknemer moet namelijk minimaal 60% van de veronderstelde 214 werkdagen reizen voor het werk om een onbelaste reiskostenvergoeding te krijgen.

Tijdens de eerste coronagolf is daarvoor een tijdelijke uitzondering gemaakt en mocht de onbelaste reiskostenvergoeding doorbetaald worden, maar vanaf 1 januari 2022 is er een andere oplossing nodig.

Weet jij nog niet hoe jouw organisatie dit gaat aanpakken? Laat Fynch je dan helpen!

Wat zijn je opties?

Het Financieele Dagblad stelt dat je als werkgever twee opties hebt:

  1. Bekijk op individueel niveau welke werknemers in 2021 zullen voldoen aan de 60% regel;
  2. Vergoed de daadwerkelijk gereisde dagen van werknemers.

Omdat het lastig is om het aantal reisdagen in 2021 in te schatten en werknemers er belang bij kunnen hebben om het hoger in te schatten, kan dat een naheffing van de belastingdienst en extra administratie met zich meebrengen.

Dat zijn dus onnodige kosten! Daarmee is optie 2 aantrekkelijker, waarbij Fynch je helpt om de gereisde dagen in kaart te brengen.

Fynch maakt het je makkelijk!

De Fynch App registreert automatisch de reizen van jouw werknemers. Het enige dat een werknemer zelf moet doen, is controleren of de trip correct, als werk-gerelateerd, gelabeld is.

Daarna is eenvoudig een Excel-uitdraai te maken van de te vergoeden reizen. Voor grote organisaties kunnen we het declareren zelfs volledig automatiseren met de salarisadministratie software.

Daarnaast beloont Fynch duurzame en gezonde reiskeuzes, zoals fietsen, een rondje wandelen op je (thuis)werkdag, carpoolen en reizen met het OV (nu met corona alleen buiten de spits). Zo sla je dus twee vliegen in één klap!

Gerelateerde berichten

Serge van den Berg Serge van den Berg
05-04-2024
Persbericht: Beloningsmaatregel verkeershinder A7
Johannes de Bruin Johannes de Bruin
02-04-2024
Rittenregistratie met je HR-pakket