Alle vragen

Hoe wordt de CO2 uitstoot van een auto berekend als ik geen kenteken heb ingevoerd?

Wanneer je geen kenteken invoert gebruiken we standaard uitstootwaarden per vervoermiddel- en brandstoftype. We halen deze gegevens op van de website co2emissiefactoren.nl, waarop wetenschappelijk onderbouwde informatie over de CO2 uitstoot van verschillende vervoermiddelen wordt weergegeven. Hier halen we per combinatie vervoermiddel-brandstoftype een gemiddelde waarde op.

Voor hybride auto’s wordt ook een waarde gegeven, maar omdat de verhouding elektrisch rijden en rijden op brandstof daarin vaak onbekend is, zijn deze waarden minder nauwkeurig dan voor andere auto’s.

Is Fynch ook voor jouw organisatie de juiste fit?