Fynch

Rapportageverplichting werk gebonden personenmobiliteit gaat in op 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 dienen organisaties die meer dan 100 werknemers in Nederland hebben alle werk gebonden personenmobiliteit van werknemers te rapporteren. Deze rapportage zal elk bedrijf via een door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gebouwd platform moeten registreren. De berekening van de CO2 uitstoot wordt vervolgens via het platform gedaan.

Inzicht in de nieuwe rapportage wet

Deze rapportage zal elk bedrijf via een door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gebouwd platform moeten registreren. De berekening van de CO2 uitstoot wordt vervolgens via het platform gedaan. De nieuwe wet komt voort uit het Klimaatakkoord, waarin staat dat 1 megaton CO2 moet worden teruggedrongen voor 2030. Daarom moeten werkgevers vanaf 1 juli 2023 de volgende gegevens over het voorgaande jaar aanleveren:

  • Aantal gereisde kilometers;
  • Gebruikte vervoermiddelen (auto, motorfiets, bromfiets, (e-)fiets, openbaar vervoer);
  • Gebruikte brandstof per vervoersmiddel (benzine, diesel, PHEV, elektrisch).

Bron: Rijksoverheid

Wel of geen wettelijke norm?

Fynch Mobility is samen met andere dienstverleners betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze wetgeving. Aanvankelijk was het idee van IenW om direct een wettelijke norm in te stellen voor de maximale hoeveelheid CO2. Via overleg met de betrokken werkgeversorganisaties is gekozen om eerst uit te gaan van een collectief emissieplafond, zonder een verplichte individuele norm.

Bron: CO2 Reductie Mobiliteit

Krijg inzicht via Fynch Mobility.

Fynch Mobility is helpt bedrijven in Nederland al jaren met het terugdringen van de, door mobiliteit veroorzaakte CO2 uitstoot. Vanuit die rol en ervaring is Fynch betrokken bij deze wetgeving. Fynch heeft input geleverd die de wetgeving effectiever en minder complex maakt voor Nederlandse werkgevers. Via het Fynch Impact Platform wordt de werknemer geprikkeld om de mobiliteit footprint te verkleinen en vitaliteit te verhogen door o.a. (gedifferentieerde) kilometervergoedingen op woon-werkverkeer, zakelijke reizen en thuiswerkdagen, inzicht in persoonlijke footprint, gamification en het Fynch beloningsprogramma. Organisaties krijgen op geanonimiseerd en geaggregeerd niveau inzicht in de totale footprint, waarmee een benchmark kan worden gemaakt t.o.v. andere organisaties. Fynch is officieel facilitator van de NS-businesskaart en biedt hiermee eenvoudig toegang tot OV en deelmobiliteit. Fynch helpt bedrijven tevens met het opzetten van een aantrekkelijk fietsplan en mobiliteitsbeleid. Via de monitor krijgen organisaties met een druk op de knop alle gegevens die gevraagd worden voor de jaarlijkse rapportage.

Gerelateerde berichten

Nina Driel Nina Driel
14-05-2024
Fynch te gast in Sustainable Hero Talks Podcast
Joris Smulders Joris Smulders
05-05-2024
Fynch te gast bij BNR Koplopers in ESG