Fynch

Fynch zoekt werkgevers voor CO2-budget pilot

Nederlanders staan positief tegenover een persoonlijk CO2-budgetsysteem om CO2-uitstoot terug te dringen.

TNO heeft dit in 2021 onderzocht onder een representatieve groep Nederlands en het blijkt dat ongeveer 67% positief is als “het niet te veel gedoe is”, “het eerlijk is” en “bedrijven meer betalen voor hun CO2-uitstoot dan ze nu doen”.

Reden genoeg om dit in de praktijk te gaan testen! Fynch is op zoek naar werkgevers die willen experimenteren met de invoer van een persoonlijk CO2-budget voor mobiliteit bij hun werknemers.

CO2-budget feit of fabel?

Verduurzamen wordt steeds belangrijker nu de klimaatdoelstellingen elk jaar worden aangescherpt en de overheid steeds meer inzicht wil krijgen in het mobiliteit gerelateerde CO2-verbruik per bedrijf.

Zo zijn bedrijven per 1 januari 2023 verplicht om jaarlijks alle werk gerelateerde personenmobiliteit van het voorgaande jaar te rapporteren. Hiertoe dienen de kilometers per modaliteit en gespecificeerd voor woon-werk en zakelijke reizen opgegeven te worden.

Het uiteindelijke doel is het behalen van een reductiedoel van 1 Megaton CO2 (collectief) in 2030. Er is een jaarlijks gradueel pad uitgestippeld met een bijbehorend emissieplafond om dit doel te behalen.. Als de totale CO2-uitstoot boven dit vastgestelde plafond uitkomt, kan er een verplicht CO2-mobiliteitsbudget voor individuele werkgevers komen.

Om dit collectieve doel te halen, zullen alle werkgevers en werknemers zich persoonlijk moeten inzetten om het mobiliteitsbeleid te verduurzamen.

Wat houdt een zakelijk CO2-mobiliteitsbudget in?

Een zakelijk CO2-mobiliteitsbudget wordt ook wel een emissie budget of koolstofbudget genoemd. Dit is een maximale hoeveelheid CO2 die een persoon mag uitstoten voor een gefixeerde periode.

Er is een vrije keuze hoe het CO2-budget wordt besteed. Werknemers mogen dagelijks zelf kiezen hoe ze reizen. Het aantal gereden kilometers wordt geregistreerd en daar komt een CO2-prijskaartje aan te hangen welke invloed heeft op het CO2-budget.

Ga je eroverheen? Dan moet je bijbetalen. Als je eronder blijft, verdien je geld. Het extra geld dat je kunt verdienen is een belangrijke motivator om gedrag te veranderen. De compensatie die eventueel betaald moet worden is een stok achter de deur om daadwerkelijk duurzaam reisgedrag te vertonen. Deze compensatie wil Fynch koppelen aan een goed doel, zodat het op een duurzame manier wordt besteed.

Een snelle en makkelijke oplossing

Hoe maak je je mobiliteitsbeleid duurzaam? Hoeveel CO2 stoot mijn bedrijf momenteel uit op gebied van mobiliteit? Hoeveel extra tijd gaat het mij kosten om dit in kaart te brengen?

Dit zijn allemaal vragen waar Fynch Mobility een oplossing voor heeft die makkelijk te implementeren is.

Via het automatisch registreren van al het woon-werkverkeer, zakelijke en privé ritten in de Fynch Mobility App krijgt de werknemer een overzicht van de totale CO2-uitstoot.

Werknemers kunnen vervolgens zelf in de Fynch App aangeven of de rit woon-werkverkeer, zakelijk, of privé was. Of je nu met de auto, het openbaar vervoer of de fiets reist, elke vorm van vervoer wordt automatisch herkend.

De App berekent automatisch de hoeveelheid uitgestoten CO2. Als je je nummerbord hebt doorgegeven kan de App zelfs tracken of je elektrisch, op benzine of diesel rijdt. Dit wordt vervolgens weer meegenomen in de CO2 berekening.

Aan het einde van elke maand kan de werknemer (handmatig of automatisch) een export genereren voor de declaratie van al zijn of haar zakelijke ritten, woon- werkverkeer en thuiswerkdagen. Op basis van de maandelijkse declaratie wordt de CO2-uitstoot per maand berekend.

Neem nu contact op om je aan te melden voor de pilot

Fynch heeft als missie om in 2025 jaarlijks 500.000 ton CO2 te besparen. Een zakelijk CO2-mobiliteitsbudget zou hier goed aan kunnen bijdragen.

Wij zijn op zoek naar werkgevers die samen met ons dit duurzame experiment willen aangaan. We stellen met elkaar de ‘spelregels’ op en bepalen een interne CO2-prijs. Als een medewerker het CO2-budget overschrijdt, moet eventueel een boete betaald worden. Deze boete zal bestaan uit een donatie naar een goed doel. Zo voelt het voor de werknemer als een eerlijke compensatie en komt deze boete niet terug bij de werkgever. Zo blijft het eerlijk, makkelijk en betaalt de werkgever zelf ook voor zijn/haar uitstoot.

Meld je nu aan voor de pilot en wij zullen zo snel mogelijk contact opnemen!

Aanmelden pilot CO2-budget

Aanmelden pilot CO2-budget

Gerelateerde berichten

WPM webinar Fynch 8 februari 2024
Johannes de Bruin Johannes de Bruin
18-01-2024
Gratis online webinar op 08 februari 2024: Rapportageverplichting WPM
Joris Smulders Joris Smulders
07-11-2023
Persbericht: Alphabet introduceert de Carbon Tracker in samenwerking met Fynch Mobility