Regelgeving

Verplichte CO2 rapportage: Alles wat je moet weten

Wat houdt de verplichte CO2 rapportage in?

We staan met elkaar voor enorme uitdagingen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het verminderen van de CO2-uitstoot is 1 van de uitdagingen. Je hebt als werkgever grote invloed op het verminderen. Woon-werk en zakelijke mobiliteit is samen verantwoordelijk voor bijna de helft van de uitstoot van personenauto’s. Door het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit worden werkgevers verplicht jaarlijks gegevens over deze mobiliteit te rapporteren. Zo krijgen we samen inzicht in en grip op de CO2-uitstoot.

Voor wie geldt de regeling?

100+ werkgever

De verplichting geldt voor werkgevers die op 1 januari van het kalenderjaar waarover je rapporteert, 100 of meer werknemers in dienst hebben. Een ‘werkgever’ is een onderneming of publieke rechtspersoon (bijvoorbeeld een gemeente) die onder een uniek handelsregisternummer staat ingeschreven bij de KvK. Een onderneming of rechtspersoon kan meerdere vestigingen in Nederland hebben die onder hetzelfde handelsregisternummer zijn ingeschreven (vestigingen buiten Nederland blijven buiten beschouwing).  Je rapporteert over alle vestigingen samen.

Welke gegevens moet ik aanleveren?

Reizigerskilometers per type

In vrijwel alle gevallen gaat de rapportageverplichting uit van het aantal reizigerskilometers die voor woon-werk en zakelijk per jaar worden gereden/afgelegd met een bepaald vervoermiddel en/of brandstoftype. De indeling naar vervoermiddel en/of brandstoftype is gemaakt omdat de verschillen in CO2-uitstoot per type sterk verschillen. De indeling waarborgt een zo zuiver mogelijke berekening van de CO2-uitstoot.

De administratie voor zakelijke mobiliteit valt uiteen in drie deeladministraties (lease / eigen wagenpark, mobiliteitsdiensten, declaraties).

Je dient je jaargegevens uiterlijk 1 juli van het daaropvolgende jaar in te dienen. De eerste keer is een uitzondering en dien je voor 1 juli 2024 de gegevens in over 1 juli – 31 december 2023 in.

Hoe kan ik mijn bedrijf voorbereiden op de invoering van deze wetgeving?

De gevraagde gegevens komen uit verschillende bronnen. Zeker bij grotere en complexere organisaties is het daarom aan te bevelen de gegevensverzameling vroeg te starten.

Fynch kan je helpen met:

  • Automatische trip registratie, inclusief onderscheid in vervoersmiddel en reisdoel. Fynch berekent per gemaakte rit de CO2-uitstoot. Om je medewerkers te stimuleren de app te gebruiken, integreren we graag met de reiskostenvergoeding. We faciliteren dan een hogere kilometervergoeding voor duurzame mobiliteit, zoals fietsen. Bekijk HIER, hoe onze klant Censo dit toepast.
  • CO2-rapportage: volg de ontwikkeling van de CO2-uitstoot binnen jouw organisatie en ben daarmee direct klaar voor de nieuwe NRWP-wetgeving.
  • Duurzaam reisgedrag stimuleren: werknemers worden beloond voor actief en duurzaam reisgedrag, ze kunnen deelnemen aan challenges en ze kunnen hun verdiende coins besteden in de members-only, duurzame marketplace van Fynch. Zo wordt duurzaam extra aantrekkelijk.
Ik wil graag meer informatie over Fynch Neem contact op

Gerelateerde berichten

Fynch Expert Sessies #3 24 septembert 2024
Johannes de Bruin Johannes de Bruin
09-07-2024
Fynch Lunch & Learn met experts van BMW en PwC
Serge van den Berg Serge van den Berg
05-04-2024
Persbericht: Beloningsmaatregel verkeershinder A7