Alle vragen

Wie kan mijn gegevens inzien?

Jouw persoonlijke data is alleen zichtbaar voor jou, tenzij een medewerker de data moet bekijken om je te helpen met een probleem. De data staan geanonimiseerd opgeslagen in de database, en kan op geaggregeerd niveau worden verwerkt (big data). In dit geval zijn de individuele datapunten nooit te herleiden naar jouw account. Alle gegevens staan beveiligd en geheel AVG-proof opgeslagen in onze database. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring.

Is Fynch ook voor jouw organisatie de juiste fit?

Doe de Mobility Scan