Regelgeving

Wat is er veranderd aan de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit?

Vraag:

Wat hebben onderstaande termen met elkaar te maken?

  • Klimaatakkoord
  • Omgevingswet
  • Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit
  • Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenenmobiliteit

In het kort is dit het juiste antwoord:

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2 uitstoot in 2030 met 49% gereduceerd moet zijn ten opzichte van 1990.

Om dit te realiseren is de Omgevingswet in het leven geroepen. Op 14 maart 2023 heeft de 1e Kamer ingestemd met deze wet. Dit betekent dat de wet in zal gaan per 1 januari 2024. Deze wet omvat veel, heel veel. Zo moet hij het voor burgers en bedrijven eenvoudiger maken om vergunningen aan te vragen voor nieuwe woningen, wegen en fietspaden en andere ruimtelijke verordeningsprojecten. Ook voegt deze wet allerlei bestaande wetten over bijvoorbeeld milieu, water en natuur samen en worden ze beter op elkaar afgestemd.

Op 19 april 2021 informeerde staatssecretaris Heijnen de kamer over de afspraken in het Klimaatakkoord. Een van de afspraken is dat de CO2-uitstoot voor zakelijk reizen (dat is inclusief woon-werkverkeer) moet zijn verminderd met 1 megaton ten opzicht van 2019. Voor de duidelijkheid, een megaton is 1.000 miljoen kilogram!

De manier waarop wij ons bewegen zorgt voor 27% van totale CO2-uitstoot, ruim de helft daarvan bestaat uit zakelijke kilometers. Dat zijn alle reizen die wij voor- en naar ons werk maken. In deze vervoerstak kunnen grote stappen gezet worden.

Aanvankelijk was het voorstel om een dwingende norm op te leggen voor werkgevers, oftewel de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit. Deze dwingende norm is -voorlopig- komen te vervallen

De Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit is onderdeel van de Omgevingswet. Omdat de dwingende norm voorlopig niet wordt ingevoerd is de naam veranderd in het Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM).

Het doel is nu om met de WPM inzicht te krijgen in hoeveel er nou écht wordt uitgestoten. Op 1 juli 2024 beginnen alle werkgevers met meer dan 100 werknemers met de registratie van alle zakelijke reisbewegingen. In 2025 wordt er gekeken waar we staan. Wanneer de collectieve CO2-uitstoot boven het tussentijds plafond uit komt, wordt er per werkgever alsnog een dwingende norm opgelegd.

Wij schreven het al in ons blog over de Normerende Regeling en eigenlijk is er behalve de naam niets veranderd. Daarom nog even op een rijtje waar je als werkgever rekening mee moet houden:

  • Geldt voorlopig alleen voor werkgevers met meer dan 100 werknemers.
  • Jaarlijkse rapportageverplichting van alle woon-werk- én zakelijke kilometers
  • Verwachte ingangsdatum 1 juli 2024; verwachte datum inleveren rapportage 1 juli 2025
  • Dat betekent: registratie vanaf 1 juli 2024 verplicht!
  • Doel: 1 megaton (1.000 miljoen, ofwel 1 miljard kilogram!) CO2 minder uitstoten dan in 2019

Het hoogste doel is natuurlijk dat wij de klimaatverandering tegen gaan. Niet alleen als werkgever maar ook als werknemer of als (kleine) zelfstandige kun je al een hoop doen door kleine veranderingen in je gedrag.

Vraag jezelf eens af: ga je nu letten op je CO2 uitstoot omdat de overheid het vraagt of omdat jij het zelf ook écht belangrijk vindt? Deze vraag is bijna retorisch en toch moeten wij deze vraag hardop blijven stellen, aan onszelf en aan de mensen om ons heen.

Met Fynch zijn wij daar veel mee bezig. Ons platform en onze app helpt werkgevers, werknemers en jou inzicht te geven in jouw reisgedrag. Helpt jou met kleine stapjes te verbeteren zodat we de doelen bereiken en de aarde mooier maken.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen het verschil kunnen maken, met Fynch geven wij jou een mooi hulpmiddel dat niet alleen de wereld een beetje mooier maakt, maar ook jouw werk leuker.

Hoe en voor wie? Lees dat hier.

 

 

Gerelateerde berichten

Serge van den Berg Serge van den Berg
05-04-2024
Persbericht: Beloningsmaatregel verkeershinder A7
Johannes de Bruin Johannes de Bruin
02-04-2024
Rittenregistratie met je HR-pakket