Who is it for?

Duurzaam reisgedrag stimuleren

Self-employed

 

Automate the registering and declaration of travel movements and work from home days

Save time for yourself and your workforce and make mobility administration user-friendly again.

SMEs

 

Customer cases:
klantcase censoklantcase passend primair onderwijs

Optimize your mobility policy with our resources

Downloads

Corporate

Je legt de lat hoog op het gebied van duurzame mobiliteit. Duurzaam, flexibel en eenvoud voor de medewerker zijn hierbij belangrijke kernwaarden. Je hebt behoefte aan inzicht in je CO2 footprint. Deze inzichten moeten bruikbaar zijn voor diverse wettelijke rapportageverplichtingen, zowel in Nederland als daarbuiten. Je hebt een mobiliteitsregeling die medewerkers prikkelt duurzame keuzes te maken. Je biedt een thuiswerkvergoeding en een variabele reiskostenvergoeding. Je wil je medewerkers faciliteren in duurzame en flexibele mobiliteit. Zonder hele complexe uitvoeringsprocessen. Het aanbod naar de medewerker moet simpel, effectief en motiverend zijn. De oplossing moet voldoen aan de strengste data beveiliging -en privacy standaarden en in lijn zijn met lokale fiscale eisen.

Het Fynch Platform richten wij eenvoudig in op basis van jouw mobiliteitsregeling. Medewerkers krijgen de beschikking over de Fynch app en gebruiken deze om hun thuiswerkdagen, woon-werk en zakelijke ritten te registreren. De app kan, door de medewerkers desgewenst zo ingesteld worden, dat dit gehele registratieproces automatisch verloopt, inclusief het herkennen van de vervoersvorm. De medewerker wordt middels gamification beloont voor duurzame keuzes.

Wij berekenen, voor alle medewerkers, op basis van de vergoedingen die voor jouw bedrijf gelden, de hoogte van de maandelijkse reis- en thuiswerkvergoeding. Wij leveren deze gegevens maandelijks inclusief bewijslast voor de belastingdienst, in zo’n format aan dat dit zonder aanpassingen ingelezen kan worden in het salarissysteem.

Daarnaast geven wij jou via ons eigen web portal real-time inzicht in de CO2 uitstoot, aantal spits-mijdingen, actieve minuten gereisd en verdeling vervoersvormen. Deze gegevens zijn waardevol voor het optimaliseren van het mobiliteitsbeleid, je kan bijvoorbeeld gaan experimenteren met de hoogte van de reiskostenvergoedingen en ziet de effecten direct terug in de data. Onze rapportages zijn in lijn met de eisen die de Rijksoverheid in het kader van de Normerende regeling persoonsgebonden werkmobiliteit stelt. Dit voorkomt dat je allerlei bronnen moet raadplegen en veel tijd kwijt bent aan het verkrijgen van uitstoot gerelateerde data.

Kortom, met Fynch bied je je medewerkers een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde, ben je in één keer compliant aan diverse CO2 rapportageverplichtingen, reduceer je je CO2 footprint en haal je de administratieve frictie uit het declaratieproces, inclusief bewijslast voor de fiscus.


Klantcase Arcadis