Tot 1 oktober 2021 kan een werkgever een onbelaste reiskostenvergoeding uitbetalen, daarna verandert dit. Dit vraagt om een flexibele reiskostenvergoeding waar alleen de gemaakte ritten vergoed worden. Ook zou een werkgever dan kunnen kiezen om een hogere vergoeding te geven voor bijvoorbeeld fietsen/OV dan voor autorijden. Daarnaast zou een werkgever ook thuiswerkdagen kunnen vergoeden met een thuiswerkvergoeding. Ook dit vraagt om de mogelijkheid om de zakelijke en woon-werk mobiliteit van medewerkers to kunnen monitoren.

In het Klimaatakkoord (2019) is er een afspraak gemaakt dat de CO2-uitstoot door verkeer naar beneden moet én dat daar een verantwoordelijkheid voor werkgevers bij komt kijken. Voor de zakelijke mobiliteit (inclusief woon-werkmobiliteit) is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit opgesteld, die naar verwachting op 1 januari 2022 ingaat. Vanaf dat moment geldt er voor werkgevers met meer dan 100 werknemers een maximumnorm, die bepaald is op het Nederlandse gemiddelde. Werkgevers die hierboven zitten, hebben vier jaar de tijd om hun CO2-uitstoot te verlagen. In 2026 wordt vervolgens de norm opnieuw bekeken en aangepast. Als werkgever word je dus verplicht gesteld om de CO2-uitstoot van zakelijke en woon-werk mobiliteit van jouw werknemers te monitoren, en mogelijk te reduceren.

Marketplace kleur

Succesfactoren voor jouw organisatie

Steeds meer bedrijven brengen hun carbon footprint in kaart en wat blijkt: mobiliteit heeft een groot aandeel in de totale CO2-uitstoot. Dit loopt wel op tot meer dan 70%! Daarnaast stellen opdrachtgevers in toenemende mate eisen aan het CO2-reductiebeleid en het veiligheidsbeleid. Genoeg reden dus om hiermee aan de slag te gaan. Door met Fynch de handen in één te slaan, anticipeer je op de veranderingen op het gebied van mobiliteit. Fynch helpt jou om het volgende mogelijk te maken:

  • Automatische ritregistratie van alle ritten (inclusief type modaliteit) en thuiswerkdagen;
  • Medewerker kan ritten rechtstreeks op het juiste project in de projectadministratie boeken (dit is mogelijk omdat Fynch verbonden kan worden met jouw salarisadministratie systeem);
  • Klaar voor nieuwe wetgeving en regels over reiskostenvergoeding en CO2-monitoring;
  • Gedifferentieerde reiskostenvergoeding mogelijk, waarin bijvoorbeeld fietsen een hogere kilometervergoeding krijgt dan autorijden;
  • Stimuleren van duurzaam reisgedrag via beloning om daarmee de CO2-uitstoot veroorzaakt door mobiliteit terug te dringen.
Neem contact op

Hoe jouw organisatie en Fynch samenwerken

Jouw organisatie gaat gebruik maken van de Fynch App. Alle medewerkers kunnen de app downloaden en deze eenvoudig koppelen aan jouw administratiesysteem. Vanaf dat moment registreert Fynch op de achtergrond automatisch alle reisbewegingen en thuiswerkdagen. De app herkent daarbij de reden (woon-werk verkeer, zakelijke of privéreizen) en het vervoersmiddel van de reis. In de app kunnen de zakelijke ritten toebedeeld worden aan de verschillende klanten / projecten uit de bedrijfsadministratie. De medewerker kan in de app eenvoudig ritten controleren, classificeren en declareren. Daarnaast beloont de app automatisch duurzaam reisgedrag met coins, die in Planet.club besteed kunnen worden aan kortingen op duurzame cadeaus (zie ook Fynch Beloningsprogramma).

Jouw medewerkers krijgen tevens toegang tot het Fynch Platform voor meer inzicht in hun reisprestaties en tot ProDrive Learning, een online training in duurzamer en veiliger reizen/rijden. Als opdrachtgever heb jij op management niveau toegang tot het Fynch Platform voor meer inzicht in diverse mobiliteit KPI’s en daarmee de meest actuele mobiliteitsontwikkelingen binnen de organisatie. Daarmee voldoet jouw organisatie nu al aan de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit die naar verwachting begin 2022 ingaat. Uiteraard voldoet Fynch volledig aan de privacy wetgeving (AVG) en heb jij als werkgever alleen inzicht op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau.

Met Fynch regel je dus...:

En het resultaat dat dit oplevert? In 2019 werd de Fynch App gebruikt tijdens het Low Car Diet, waardoor de CO2-uitstoot met zo'n 50% afnam, er twee keer zoveel gefietst werd, en er 40% minder autokilometers gemaakt werden. Ben je nu geïnteresseerd in hoe het Fynch programma jouw organisatie kan helpen? Laat dan hieronder je gegevens achter.

${ errors.get('fromName') }

${ errors.get('fromEmail') }

${ errors.get('company') }
U moet akkoord gaan met onze voorwaarden.