Jouw organisatie zet in op het stimuleren van ander reisgedrag. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het aanbieden van een NS Businesscard, e-bikes of verschillende vormen van deelmobiliteit. Jouw organisatie probeert werknemers de (lease)auto uit te krijgen, maar dit blijkt moeilijk te zijn: mensen zitten vastgeroest in hun oude gewoontes. Daarbij is het vaak moeilijk te meten of werknemers door de tijd heen vaker gebruik gaan maken van de andere opties en wat de consequenties hiervan zijn. Als werkgever wil je daar natuurlijk iets aan doen. Fynch kan je hierbij helpen. Hieronder leggen we aan de hand van het voorbeeld van Arcadis uit wat Fynch voor jouw organisatie kan betekenen.

Doelstellingen van Arcadis

Toen Arcadis begon met het Fynch programma, bleek er uit een recent onderzoek naar de carbon footprint van Arcadis dat meer dan 70% van alle uitgestoten CO2 veroorzaakt wordt door het wagenpark van Arcadis. En omdat er vanuit een aantal opdrachtgevers in toenemende mate eisen gesteld werden aan het CO2-reductiebeleid en het veiligheidsbeleid, wilde Arcadis hier mee aan de slag. Zij formuleerde vier doelen:

  1. Realiseren van een kostenbesparing op het wagenpark (onderhoud, schades & brandstofkosten);
  2. Terugdringen van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het wagenpark;
  3. Verhogen van de veiligheid van de medewerkers op de weg;
  4. Het creëren van aantoonbaar (t.b.v. opdrachtgevers) beleid om enerzijds de veiligheid te vergroten en anderzijds de CO2 uitstoot te verkleinen.

Tijdens dit programma maakte Arcadis gebruik van het Fynch Mobility Platform, de ProDrive Learning online training en het daarbij horende Fynch Beloningsprogramma. Arcadis zette vooral in op het meten van de KPI ‘CO2-uitstoot’, waarbij ze de CO2-uitstoot door autorijden (aantal getankte liters brandstof), OV-reizen en vliegreizen in kaart brachten.

Realisatie Arcadis

De werknemers van Arcadis gingen aan de slag met slimmer en duurzamer reizen. Dit resulteerde uiteindelijk in:

Arcadis bespaarde zo dus op kosten (brandstof en onderhoud), vergrootte de veiligheid van haar werknemers op de weg (minder bekeuringen, hogere rijstijlscore), zorgde voor een reductie in CO2-uitstoot en maakte resultaten inzichtelijk.

Wil je weten hoe Fynch jou kan helpen met het verduurzamen van jouw wagenpark door werknemers te stimuleren om veiliger en zuiniger auto te rijden? Of ben je geïnteresseerd in hoe het Fynch programma jouw organisatie kan helpen? Klik dan op één van onderstaande buttons.

Wagenpark: veilig en zuinig autorijden Neem contact met ons op