Alle vragen

Samsung toestel met Android 7

Indien Android 7 is geïnstalleerd op het Samsung-toestel en de ritten nog steeds niet goed geregistreerd worden, maar de app wel veel batterij vraagt:

  1. Ga naar Telefooninstellingen > Apparaatonderhoud > Batterij > zet Spaarstand UIT.
  2. Ga naar Telefooninstellingen > Apps > tik rechtsboven op knop met de 3 verticale puntjes.
  3. Kies in het menu Speciale toegang.
  4. Kies in het menu Batterijverbr. optimalis.
  5. Klik op de knop “Apps niet geoptimaliseerd’ en kies dan voor ‘Alle apps’.
  6. Zoek in de lijst de Fynch app op en klik op de blauwe knop rechts van de app. Deze wordt nu grijs. De optimalisatie voor de Fynch app is nu uitgeschakeld.
  7. Herhaal stap 6 ook voor de app ‘Google Play services’, indien deze ook in de lijst staat.

Is Fynch ook voor jouw organisatie de juiste fit?

Doe de Mobility Scan