Afgelopen jaar hebben vele Nederlandse bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen om te kunnen voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen. Die wetgevingen gelden voor bedrijven die jaarlijks meer dan 25.000 m3 gas of meer dan 50.000 kwh elektriciteit gebruiken. De grote bedrijven binnen deze categorie, ofwel de bedrijven die meer dan 250 fte aan personeel hebben óf die meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar hebben, moesten voor 5 december 2019 doorgeven wat voor maatregelen zij genomen hebben. Andere bedrijven moesten zelfs al eerder aan een deadline voldoen: voor 1 juli 2019.

Die maatregelen hebben al wat opgeleverd. De energiebesparing is verplicht voor bedrijven met kantoorpanden of bedrijfshallen, maar ook bijvoorbeeld gemeenten, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, de horeca en de detailhandel moeten eraan geloven. Doordat de wetgeving op zo’n breed vlak toepasbaar is, is de verduurzaming op het gebied van energiebesparing in een stroomversnelling geraakt.

Een goed begin dus, maar dan zijn we er nog niet. Het is ook daarom dat er meerdere doelen in het klimaatakkoord zijn opgesteld. Van deze doelen is er één gericht op het verduurzamen van mobiliteit. De regering wil zorgen voor schonere, goedkopere en gezondere vormen van particulier en openbaar vervoer. Om dat te bereiken, zijn er verschillende afspraken gemaakt:

  1. Minimaal 1000 werkgevers moeten zich voor 2030 committeren aan minimaal 50% CO2-reductie van zakelijke mobiliteit (ten opzichte van 2016)
  2. Vanaf begin 2022 worden er in de wetgeving normen vastgelegd ten aanzien van de maximale toegestane CO2-uitstoot voor werkgevers met meer dan 100 medewerkers.
  3. Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de monitoring. De toezicht en handhaving hiervan wordt door een bevoegd gezag gedaan.

De ondergrens van de besparing die gedaan wordt, is 25% van de totale CO2-uitstoot van werkgerelateerd verkeer in 2030 (ten opzichte van 2016). Een ambitieus plan dat een verandering in onze manier van reizen vereist, waarbij een deel van de verantwoordelijkheid dus bij de werkgevers komt te liggen.

Bij Fynch weten wij als geen ander dat dit een complex vraagstuk oplevert voor werkgevers. Hoe ga je jouw werknemers motiveren duurzamer te reizen? Hoe kan je voldoen aan de normen die vastgelegd gaan worden? En hoe moet je de CO2-uitstoot van je reizende werknemers monitoren? Dit vraagstuk hebben wij al helemaal voor jou uitgedacht. Fynch levert een app of dashboard (gebaseerd op de wetenschappelijke Organisational Behaviour Management theorie) die in staat zijn gedrag te beïnvloeden en wij leveren een monitor die jou inzicht geeft in de CO2-uitstoot van al het woon-werk-verkeer en de zakelijke reizen van jouw werknemers. Samen maken we op die manier jouw bedrijf klaar voor een duurzame toekomst.

Wil je meer weten over hoe Fynch jou kan helpen? Neem dan contact met ons op!